28,2% van de woningen op de Belgische markt hebben een EPC-score lager dan E

Volgens een recent rapport door het Belgisch Instituut voor Lastenverlichting (BIL) is 28,2% van de woningen in België beoordeeld als energieonvriendelijk. Dit komt neer op een EPC-score van lager dan E, wat een zeer verontrustende vaststelling is. We zullen nu kijken naar deze schokkende cijfers en wat de gevolgen ervan zijn voor ons land en zijn inwoners.

1. Belgische woningmarkt kampt met lage EPC-scores

De Energieprestatiecertificaat (EPC) scores van Belgische woningen zijn over het algemeen laag. Dit betekent dat veel huizen en appartementen niet energiezuinig zijn, wat leidt tot hogere energierekeningen voor bewoners en een grotere impact op het milieu. Uit recente gegevens blijkt dat slechts een klein percentage van de woningen in België een EPC-score heeft die voldoet aan de huidige normen voor energie-efficiëntie.

Om de EPC-scores van woningen te verbeteren, zijn er verschillende maatregelen die genomen kunnen worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Het plaatsen van hoogrendementsglas
 • Het isoleren van daken en muren
 • Het installeren van energiezuinige verwarmingssystemen
 • Het gebruik maken van duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen

Deze aanpassingen kunnen helpen om de energie-efficiëntie van woningen te verhogen en zo bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

2. Wat is een EPC-score en waarom is het belangrijk?

Een EPC-score, oftewel Energieprestatiecertificaat, is een maatstaf die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Het wordt uitgedrukt in kWh/m² per jaar en geeft aan hoeveel energie er nodig is om de woning te verwarmen, koelen en voorzien van warm water. Hoe lager de score, hoe energiezuiniger de woning is. Een EPC-score is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning en moet in de advertentie worden vermeld.

De EPC-score is belangrijk omdat het kopers en huurders inzicht geeft in de energiezuinigheid van een woning. Dit heeft invloed op de energiekosten, maar ook op het comfort van de woning en de milieu-impact. Een energiezuinige woning heeft doorgaans:

 • Lagere energiekosten: door een betere isolatie en efficiënte verwarmingssystemen wordt er minder energie verbruikt.
 • Beter wooncomfort: een goed geïsoleerde woning heeft minder last van tocht en temperatuurschommelingen.
 • Een kleinere ecologische voetafdruk: minder energieverbruik betekent een lagere CO2-uitstoot.

Het is daarom belangrijk om bij de aankoop of huur van een woning te letten op de EPC-score.

3. 28,2% van de woningen scoort onder E-niveau

Bijna drie op de tien woningen in Nederland scoren onder het E-niveau op het gebied van energiezuinigheid. Dit betekent dat deze woningen een laag energielabel hebben en niet voldoen aan de huidige energienormen. Dit is zorgwekkend, aangezien woningen met een laag energielabel meer energie verbruiken en dus ook meer CO2 uitstoten.

De volgende punten zijn van belang voor woningeigenaren met een woning onder het E-niveau:

 • Isolatie: Veel van deze woningen zijn niet goed geïsoleerd, wat leidt tot hogere stookkosten en meer energieverbruik.
 • Ventilatie: Een slechte ventilatie kan leiden tot vochtproblemen en een ongezond binnenklimaat.
 • Verwarming: Oudere verwarmingssystemen zijn vaak minder efficiënt en verbruiken meer energie.

Het is aan te raden voor woningeigenaren om te investeren in energiebesparende maatregelen om zo de energieprestatie van hun woning te verbeteren en bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

4. Oorzaken van lage EPC-scores in Belgische woningen

Een lage Energieprestatiecertificaat (EPC) score kan door verschillende factoren veroorzaakt worden. Ten eerste zijn er de bouwtechnische aspecten van de woning. Veel Belgische woningen zijn gebouwd voor de energieprestatienormen van kracht werden, waardoor ze niet voldoen aan de huidige isolatie-eisen. Ook is er vaak sprake van verouderde verwarmingssystemen en enkel glas.

Daarnaast spelen ook gedragsfactoren een rol bij een lage EPC-score. Bewoners kunnen bijvoorbeeld de verwarming te hoog zetten of onnodig lang douchen. Dit leidt tot een hoger energieverbruik, wat resulteert in een lagere score. Hieronder staat een lijst met enkele veelvoorkomende oorzaken van lage EPC-scores:

 • Bouwtechnische aspecten: onvoldoende isolatie, verouderde verwarmingssystemen, enkel glas
 • Gedragsfactoren: overmatig verwarmingsgebruik, lang douchen, oudere huishoudelijke apparaten
 • Ontbreken van energiebesparende maatregelen: geen zonnepanelen, geen warmtepomp, geen HR++ glas

5. Gevolgen van slechte energieprestaties voor huiseigenaren

Verhoogde energiekosten: Een van de meest directe gevolgen van slechte energieprestaties van een woning zijn hogere energiekosten. Huizen die niet goed geïsoleerd zijn of verouderde verwarmings- en koelsystemen hebben, verbruiken vaak meer energie, wat leidt tot hogere maandelijkse rekeningen voor huiseigenaren. Dit kan vooral een probleem zijn in gebieden met extreme temperaturen, waar de kosten voor verwarming of koeling snel kunnen oplopen.

Verminderde woningwaarde: Naast de verhoogde kosten, kan een slechte energieprestatie ook de waarde van een woning negatief beïnvloeden. Potentiële kopers zijn zich steeds meer bewust van het belang van energie-efficiëntie en kunnen afgeschrikt worden door huizen die niet voldoen aan bepaalde normen of waarvan verwacht wordt dat ze extra investeringen vereisen om de energieprestaties te verbeteren. Dit kan leiden tot een langere tijd op de markt of een lagere verkoopprijs.

 • Verhoogde energiekosten door slechte isolatie en verouderde systemen
 • Negatieve impact op woningwaarde door lagere energie-efficiëntie

6. Hoe kunnen woningeigenaren hun EPC-score verbeteren?

Om de EPC-score te verbeteren, is het belangrijk om de energiezuinigheid van de woning te verbeteren. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden. Allereerst is het aan te raden om te kijken naar de isolatie van de woning. Zorg ervoor dat het dak, de muren en de vloeren goed geïsoleerd zijn. Dit kan al een groot verschil maken in de energie-efficiëntie van de woning.

Daarnaast zijn er nog andere maatregelen die genomen kunnen worden om de EPC-score te verbeteren. Denk hierbij aan het plaatsen van hoogrendementsglas, het installeren van energiezuinige verwarmingssystemen en het gebruik maken van zonnepanelen om zelf energie op te wekken. Het is ook verstandig om oude apparaten te vervangen door energiezuinige apparaten en om gebruik te maken van LED-verlichting. Door deze maatregelen te nemen, kan de EPC-score aanzienlijk verbeterd worden.

7. Toekomstperspectief: strengere eisen voor energieprestaties?

In de nabije toekomst worden er mogelijk strengere eisen gesteld aan de energieprestaties van gebouwen. Dit houdt in dat er hogere isolatiewaarden en betere installaties vereist zullen zijn om aan de energieprestatienormen te voldoen. Dit zal niet alleen gelden voor nieuwe gebouwen, maar mogelijk ook voor bestaande gebouwen die gerenoveerd worden.

Enkele mogelijke veranderingen zijn:

 • Een verlaging van de maximale EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) waarde voor nieuwbouw
 • Verplichte toepassing van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen of warmtepompen
 • Stimuleringsmaatregelen voor het verbeteren van de energieprestatie van bestaande gebouwen

Concluderend, het is duidelijk dat er een duidelijk verschil is tussen woningen die voldoen aan de vereiste energieprestatiekensnorm en woningen die dit niet doen. De Belgische markt heeft meer verbetering nodig op het gebied van energie-efficiëntie, en woningen met een lage EPC-score kunnen een belangrijke rol spelen in het verhogen van het algehele energieverbruik en in het verminderen van de milieuimpact.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost