Aanpassing btw is doodsteek voor betaalbare en duurzame huurwoning

De laatste paar maanden zijn er veel discussies gevoerd over de mogelijke aanpassing van de btw-regels voor huren. De aannemer moet dan volgens de nieuwe regels btw afrekenen, wat een grote verandering zou betekenen voor de nederlandse huurmarkt en huurders. In dit artikel zal worden onderzocht waarom de aanpassing van de btw-regels volgens veel mensen een doodsteek is voor betaalbare en duurzame huurwoningen.

1. Impact van nieuwe BTW-regels: meer prijsstijging voor huurwoningen

De nieuwe BTW-regels, die op 1 januari 2017 in Nederland van kracht zijn geworden, hebben reeds hun weerslag op huurwoningen. De prijsstijging van huurwoningen is een direct gevolg van de BTW-verhoging en vormt een probleem voor veel inwoners van Nederland.

Er zijn verschillende kostenposten die onder de nieuwe regelgeving vallen, waaronder:

 • Onderhoudskosten;
 • Installatietechniek;
 • Saneringskosten;
 • Kosten voor het controleren van installaties.

Zoals verwacht, worden deze kostenposten duurder als gevolg van de stijging van de BTW-tarieven. De meeste bedrijven, die proof gevonden zijn geregistreerd bij de Belastingdienst, kunnen de BTW-kosten doorberekenen aan de bewoners.
De nieuwe BTW-regels hebben dus als gevolg dat kosten voor maatregelen in huurwoningen, zoals sanering of onderhoud, worden doorberekend in de huurprijs van de huurwoningen. Dit veroorzaakt dat deze stijgt en dat het voor veel mensen in Nederland steeds moeilijker wordt om eenhoudbaar betaalbare huurwoningen te vinden.

2. Wat is de impact van BTW op de prijsstijging bij huurwoningen?

De in Nederland geldende BTW-tarief van 21% heeft een directe invloed op de prijsstijging bij huurwoningen. Om deze invloed aan te tonen, is eerst het begrip ‘prijsaanduiding’ belangrijk om te weten.

Prijsaanduiding is een verplichting die huurders aanspreekt om de kosten voor de aangeboden diensten of goederen transparant te maken. Hierbij is het bedrag dat voor een huurwoning wordt gevraagd de watervalprijs inclusief BTW (21%). Hieruit volgt dat, als de BTW stijgt, er automatisch ook meer wordt betaald aan de verhuurder.

 • Verplichting — Huurder moet kosten voor de aangeboden huurwoning transparant maken.
 • Watervalprijs — De watervalprijs moet inclusief BTW (21%) worden gevraagd.
 • Stijgende BTW — Bij stijgende BTW zal er meer worden betaald aan de verhuurder.

3. Waarom kunnen aanpassingen van BTW een doodsteek betekenen voor betaalbare en duurzame huurwoningen?

De woningmarkt is al een heikel onderwerp in Nederland. De vraag naar betaalbare woningen is hoog en de prijzen stijgen. Als gevolg hiervan is het voor huurders moeilijker om betaalbare woningen te vinden, vooral in stedelijke gebieden. De laatste jaren hebben beleidsmakers geprobeerd de betaalbaarheid van woningen te verbeteren met subsidies en beperkte verhogingen van btw-leningen. Maar het probleem is dat aanpassingen van btw ervoor kunnen zorgen dat betaalbare en duurzame huurwoningen onbetaalbaar worden.

Om te begrijpen waarom aanpassingen van btw een doodsteek kunnen betekenen voor betaalbare en duurzame huurwoningen, moeten we begrijpen hoe deze aanpassingen de markt zullen beïnvloeden. Ten eerste zullen woningen die verhuurd worden aan een lagere btw-tarief meer kosten voor de verhuurder, aangezien ze meer belasting moeten betalen. Dit zal ertoe leiden dat verhuurders de huurprijs zullen verhogen om de stijgende kosten te dekken. Ten tweede zal de verhoging van de btw-tarieven ervoor zorgen dat het voor verhuurders minder aantrekkelijk worden om door te gaan met het verhuren van betaalbare huurwoningen. Daarnaast, aangezien de kosten van het verhuren van duurzame woningen ook verhoogd zullen worden als gevolg van de verhoging van de btw-tarieven, zal de verhuur van duurzame woningen ook onbetaalbaar worden.

4. Een beoordeling van het kabinetsstandpunt over aanpassingen in de BTW

In het kabinetsstandpunt over aanpassingen in de BTW staat dat de hogere tarieven voor bepaalde producten worden verminderd. Dit maakt deze producten betaalbaarder voor consumenten en vergroot het aantal mogelijkheden voor bedrijven. In het standpunt worden ook belastingverlagingen voor verschillende soorten producten en diensten aangekondigd. De veranderingen hebben betrekking op de volgende:

 • Verlaging van de btw-tarieven voor eten en drinken
 • Verlaging van de btw-tarieven voor privé-educatie
 • Verlaging van de btw-tarieven voor boeken
 • Verlaging van btw-tarieven voor culturele en kunstzinnige producten
 • Verlaging van btw-tarieven voor diensten in de zorg

Voordelen van deze veranderingen zijn dat er meer mogelijkheden voor consumenten zijn om te consumeren, terwijl bedrijven meer concurrentiekracht krijgen. Dit maakt het ook eenvoudiger voor.. Consumenten om goederen en diensten te kopen en zich in te schrijven voor educatieve programma’s. Het kabinet benadrukt ook dat het bedrijfsleven er voordeel van heeft, omdat er meer mogelijkheden zijn om geld te besparen bij de afname van bepaalde producten en diensten.

Verder rekent het kabinet erop dat de verlaging van de btw-tarieven de economie zal stimuleren door de misgelopen koopkracht te compenseren. Het kabinetsstandpunt over de aanpassingen in de BTW is zeer goed ontvangen door het bedrijfsleven en door consumenten, omdat het mogelijkheden biedt voor het verlagen van de kosten en het vergroten van de concurrentiekracht.

5. Welke stappen kunnen worden ondernomen om het risico van stijgende prijzen voor huurwoningen te beperken?

1. Overheidsmaatregelen
Overheidsmaatregelen zijn noodzakelijk om het risico van stijgende huurprijzen te beperken. Dit kan door het instellen van huurprijsplafonds, waarbij een huurder een maximale huurprijs betaalt. Ook zou de overheid specifieke subsidies of prijsverlagingen voor huurders kunnen verlenen.

2. Stimuleren van nieuwe aanbouw
Het is ook belangrijk om meer nieuwe huurwoningen te bouwen, omdat dit de druk op de huidige huurprijzen zal verminderen. Overheden kunnen constructeurs of developers dus financieel stimuleren om nieuwe woningen te bouwen, wat de prijs op de lange termijn zou verlagen. Ook kunnen financiële incentives worden gegeven aan bestaande eigenaars of organisaties, om hun huizen te verhuren tegen een lagere vergoeding.

 • Instellen van huurprijsplafonds
 • Subsidies of prijsverlagingen voor huurders
 • Stimuleren van de bouw van nieuwe huurwoningen
 • Financiële incentives aan bestaande eigenaars of organisaties

6. Bespreek de mogelijke invloed van de BTW-aanpassing op duurzame huurwoningen

Sinds afgelopen jaar heeft het kabinet een BTW-aanpassing aangekondigd voor duurzame huurwoningen. In deze aanpassing is vermeld dat zowel de bouw een kleiner BTW-tarief heeft gekregen, als dat de investeringen voor duurzame woningen vrijgesteld zijn van BTW until 2025. Hierdoor komt er meer verdiskonteren van de huurprijs en wordt het voor verhuurders makkelijker te voldoen aan de duurzaamheidsnormen.

De mogelijk invloed van de BTW-aanpassing op duurzame huurwoningen is dat er meer aantrekkelijke tarieven komen voor de bouw en dat het een grotere prijsverlaging is voor de huur van de woning. Ook zal er meer ondersteuning en privé financiering zijn voor mensen die duurzame woningen willen huren. Dit zal niet alleen leiden naar een toename in de kwaliteit van duurzame huurwoningen, maar het zal ook een stijging in de aantallen betekenen. Bovendien zal deze aanpassing ook leiden naar een betere prijs-kwaliteitverhouding.

 • Er komt een lagere BTW- bouwtarief voor duurzame woningen
 • Er zijn meer investeerders vanuit de particuliere sector die willen investeren in duurzame woningen
 • Er zal een stijging in het aantal duurzame huurwoningen zijn
 • De aanpassing leidt naar een betere prijs-kwaliteitverhouding

7. Conclusie: impact BTW-aanpassingen op betaalbare en duurzame huurwoningen

De aanpassingen in BTW hebben een directe impact op betaalbare en duurzame huurwoningen. Enerzijds worden de kosten van nieuwbouw lager, waardoor het voor minder rijke huurders gemakkelijker is om een betaalbare woning te vinden. Anderzijds geeft de daling van BTW ook stroom- en grondwaterkosten en andere energiekosten blijvend een lagere impact. Dat draagt bij aan duurzame huisvesting. Hieronder volgt een samenvatting van de voordelen en nadelen voor betaalbare en duurzame huurwoningen:

 • Voordelen:
  • Lagere kosten van nieuwbouw
  • Lagere energieprijzen
  • Hogere standaard.
 • Nadelen:
  • Hogere BTW op bestaande woningen
  • Hogere kosten van renovatie
  • Hogere lokale lasten voor woningeigenaren.

De aanpassingen in BTW beïnvloeden de betaalbaarheid en duurzaamheid van huurwoningen in verschillende mate. Hoge lokale lasten kunnen minder rijke huurders uitsluiten van betaalbare woningen, terwijl een lagere BTW voor energiekosten het milieu minder belast. In dat opzicht zal de invloed van BTW-wijzigingen veelal afhankelijk zijn van lokale factoren.

Dealeer btw-verlagingen is uiteraard niet volledig tegen duurzaamheid en betaalbaarheid in de woningmarkt. Toch bieden ze geen oplossing voor de risico’s die de Kamer overneemt met het verhogen van de btw op de verhuur van woningen, waardoor de koopkracht van huurders wordt aangetast en duurzaamheid mogelijk wordt ontmoedigd. Met deze aanpassing rekent de Kamer kortetermijndenken hoog en dat is niet altijd in het belang van huurders – sowel nu als in de toekomst.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost