Alles over dakkapel isolatie

dakkapel isolatie

Een dakkapel is geïsoleerd en heeft bepaalde isolatiewaarden. Zo zijn de zijwanden geïsoleerd, maar ook de kozijnen en het glas. Als het om dakkapel isolatie gaat, en de onderdelen waaruit hij is opgebouwd, dan kom je verschillende benamingen tegen zoals Rc waarde en U waarde. Wij leggen uit wat ze precies betekenen.

 

Wat betekent Rc waarde?

rc-waarde dakkapel

De Rc-waarde (ook wel “R-waarde” als “thermische weerstand” genoemd) is een maat voor de thermische isolatie van een materialen of een constructie. Het geeft aan hoeveel warmte er verloren gaat door een bepaald materiaal of constructie. Het is uitgedrukt in m²K/W (vierkante meter kelvin per watt).

De Rc-waarde is afhankelijk van de dikte en de warmtedoorlatendheid van het materiaal of de constructie. Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter het materiaal of de constructie isoleert. Dit betekent dat er minder warmte verloren gaat, waardoor er minder energie nodig is om de ruimte op een comfortabele temperatuur te houden.

In Nederland zijn er regelgeving waar de Rc-waarde aan moet voldoen, deze zijn afhankelijk van de locatie en de functie van de ruimte. Bijvoorbeeld voor een woning is de gevraagde Rc waarde in de wanden anders dan voor een kantoorgebouw.

Het is belangrijk om te weten dat de Rc-waarde slechts één aspect is van de totale energieprestatie van een gebouw of constructie. Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op de hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw of constructie op een comfortabele temperatuur te houden, zoals de airtightness, de luchtdichtheid, de ventilatie en de verwarming en koeling systemen.

 

Welke Rc waarde heeft een dakkapel?

De Rc-waarde van een dakkapel in 2023 is afhankelijk van de materialen en de dakkapel isolatie die worden gebruikt bij de bouw van de dakkapel. In Nederland gelden sinds 1 juli 2021 de nieuwe EPB-eisen, deze eisen geven aan dat de Rc-waarde van een dakkapel minimaal 3,5 m²·K/W moet zijn. Dit betekent dat de dakkapel minimaal 3,5 keer zo goed geïsoleerd moet zijn als een standaard buitenmuur.

 

Wat betekent U-waarde?

u-waarde dakkapel

De U-waarde (ook wel “warmtedoorgangscoëfficiënt” genoemd) is een maat voor de thermische geleiding van een materialen of een constructie. Het geeft aan hoeveel warmte er door een bepaald materiaal of constructie gaat per vierkante meter per graden temperatuurverschil tussen binnen- en buitentemperatuur. Het wordt uitgedrukt in W/m²K (watt per vierkante meter kelvin).

Een lage U-waarde betekent dat er weinig warmte door een materiaal of constructie gaat, dus dat het goed isoleert. Een hoge U-waarde betekent dat er veel warmte door gaat, dus dat het slecht isoleert.

Net zoals de Rc-waarde zijn er ook regelgevingen voor de U-waarde, deze zijn afhankelijk van de locatie en de functie van de ruimte. De U-waarde van een constructie of een materiaal kan worden berekend door de Rc-waarde te vermenigvuldigen met de dikte van het materiaal of constructie.

Net als bij de Rc-waarde is het belangrijk om te weten dat de U-waarde slechts één aspect is van de totale energieprestatie van een gebouw of constructie. Andere factoren zoals luchtdichtheid, ventilatie, verwarming en koeling systemen, en de totale isolatie van de ruimte, zijn ook van belang voor het bepalen van de totale energieprestatie van een gebouw.

  • Een U-waarde van 0,57 gelijk aan een R van 1/0,57= 1,75

 

Welke U waarde heeft een dakkapel?

De U-waarde van een dakkapel in 2023 is net als de Rc-waarde afhankelijk van de materialen en de dakkapel isolatie die worden gebruikt bij de bouw van de dakkapel. In Nederland gelden sinds 1 juli 2021 de nieuwe EPB-eisen, deze eisen geven aan dat de U-waarde van een dakkapel maximaal 1,3 W/(m²·K) mag zijn. Dit betekent dat de dakkapel maximaal 1,3 watt warmteverlies mag hebben per vierkante meter van de oppervlakte van de dakkapel bij een temperatuurverschil van 1 graden Celsius tussen binnen- en buitentemperatuur.

 

Wat is HR++ glas?

hr++ glas dakkapel

HR++ glas is een type van isolerend glas dat bestaat uit twee of meer lagen glas met een vacuüm of een gas (meestal argon) tussen de lagen. Dit creëert een extra isolatielaag die warmteverlies via het glas tegengaat.

HR++ glas heeft een lagere U-waarde dan standaard enkel glas, wat betekent dat het beter isoleert. Dit kan helpen om de energiekosten van een gebouw te verlagen omdat er minder energie nodig is om de ruimte op een comfortabele temperatuur te houden.

HR++ glas kan worden gebruikt in ramen, deuren en dakramen. Het kan worden gecombineerd met andere maatregelen zoals goede isolatie van muren en daken, luchtdichtheid en ventilatie, om een goede energieprestatie van een gebouw te realiseren.

Het is ook belangrijk om te weten dat HR++ glas heeft ook een zonnewarmte-factor (g-waarde) die aangeeft hoeveel zonlicht door het glas wordt doorgegeven. Dit is van belang voor de aangenaamheid van een ruimte en de hoeveelheid energie die nodig is voor verlichting.

 

Wat is het verschil tussen HR++ en HR+++ glas?

HR++ en HR+++ glas zijn beide soorten isolerend glas, maar er is een verschil in de hoeveelheid isolatie die ze bieden.

HR++ glas bestaat uit twee lagen glas met een vacuüm of een gas (meestal argon) tussen de lagen. Dit creëert een extra isolatielaag die warmteverlies via het glas tegengaat. HR++ glas heeft een lagere U-waarde dan standaard enkel glas, wat betekent dat het beter isoleert.

HR+++ glas is nog een stap verder dan HR++ glas, het bestaat uit drie of meer lagen glas met een vacuüm of een gas tussen de lagen. Hierdoor heeft het een nog lagere U-waarde dan HR++ glas. Dit betekent dat het nog beter isoleert en dat er nog minder warmteverlies via het glas plaatsvindt.

Het verschil in de isolatie van HR++ en HR+++ glas kan bijdragen aan een lagere energieverbruik en een vermindering van de CO2-uitstoot, alsmede een betere comfort in de gebouwgebruik.

Houd er wel rekening mee dat de kosten van HR+++ glas vaak hoger zijn dan die van HR++ glas.

 

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost