Alles wat je moet weten van de salderingsregeling-afschaffing vanaf 2025

Vanaf 1 januari 2025 stopt de salderingsregeling, die nu nog verplicht is volgens de Energie-efficiëntiebesluiten (EEB). In dit artikel geven we je een overzicht van wat de salderingsregeling is, waarom het stopt, wat de alternatieven zijn en hoe je je als consument kunt voorbereiden. Blijf lezen en wees volledig geïnformeerd over de salderingsregeling-afschaffing vanaf 2025.

1. Wat is de salderingsregeling?

De salderingsregeling maakt het mogelijk voor huishoudens om te besparen op hun energiebelasting. De regeling werd bedacht in het kader van het Energiebesparingsprogramma en is bedoeld voor mensen die energie opwekken voor eigen gebruik, zoals zonnepanelen.

De regeling betekent dat de gebruiker het deel waar hij geen gebruik van maakt terugbetaalt aan de leverancier. Bijvoorbeeld: als je meer energie opwekt dan je verbruikt, wordt het verschil terugbetaald aan je energieleverancier. Hieronder volgen de voordelen van de salderingsregeling:

 • Je betaalt minder belasting over je eigen energieopwekking.
 • Je krijgt een financiële vergoeding voor het deel energie dat je opwekt en niet gebruikt.
 • Je kunt je energieverbruik beter in de gaten houden, omdat je een betere indicatie hebt van wat je energieverbruik is.

2. Wat verandert er in 2025?

In 2025 zal de wereld er totaal anders uitzien dan nu. De technologie zal ver gevorderd zijn, waardoor veel banen verloren gaan. Anderzijds zal deze technologie veel voordelen bieden voor de mensen en de economie. Er zullen een aantal veranderingen zijn die het leven zullen veranderen. Hier zijn enkele verwachtingen van wat er in 2025 zou kunnen hebben veranderd:

 • Kunstmatige intelligentie: Er zal een toename zijn van de kunstmatige intelligentie (AI), met chatbots, virtual reality, en algoritmes die interactie met mensen zullen aangaan. AI zal op grote schaal worden toegepast in veel sectoren, waaronder de landbouw, transport, en zorg.
 • Clear Labeling: Takken van kunstmatige intelligentie zoals machine learning zullen perfect kunnen labelen waarmee het mogelijk maakt om betere beslissingen te nemen. Het zal handig zijn als je bijvoorbeeld voedsel labels snel en accuraat kunt checken om beter inzicht te krijgen in wat je het beste kunt kiezen.
 • Innovatie met robots: Robots zullen gebruikt worden in veel verschillende toepassingen zoals auto’s en transport. Ze zullen ook worden ingezet in de zorg, waardoor patiënten meer comfort en minder stress zullen hebben.
 • Cloud-based diensten: Cloud computing technologie zal de basis zijn van veel online-diensten, waardoor het voor iedereen gemakkelijker wordt om toegang te krijgen tot informatie in de cloud. Sahdowing zal ook van invloed zijn op de manier waarop beslissingen worden genomen.

Wat verder belangrijk is, is dat alle technologie die we gebruiken in 2025 zal toegankelijker en energie-efficiënter worden. Er zullen nieuwe technologieën opkomen waarvan we ons nu nog geen voorstelling kunnen maken, en technologieën die we nu al bijna dagelijks gebruiken, zullen verbeterd worden om ons leven vonmakkelijker te maken.

3. Hoe beïnvloedt de afschaffing je?

Het instellen of afschaffen van een bepaalde wet of regeling heeft verschillende gevolgen. In dit geval gaat het om de afschaffing van een wet of regeling die je rechtstreeks kan beïnvloeden. In dit artikel bespreken we de volgende drie manieren waarop de afschaffing je kan beïnvloeden:

 • Door de afschaffing worden je rechten en plichten beperkt of veranderd.
 • De voordelen die je krijgt door de afschaffing kunnen worden beperkt.
 • Je risico op financiële kosten en vergoedingen kan toenemen.

Door de afschaffing van een wet of regeling kunnen je rechten of plichten worden beperkt of veranderd. Voorbeelden hiervan zijn het recht om je jacht of een stuk land te gebruiken, of het recht om buitenlands bezit te declareren. Deze plichten kunnen worden beperkt door bepaalde wetten of regels af te schaffen. Ook kan het zo zijn dat de voordelen die je krijgt door de afschaffing beperkt worden, zoals bijvoorbeeld het recht op een vergoedingen in geval van schade. Afschaffing kan ook leiden tot een toename van je financiële risico’s, zoals de kosten voor het nemen van extra maatregelen of vergoedingen.

4. Welke alternatieven biedt de Nederlandse overheid?

De Nederlandse overheid biedt meerdere alternatieven voor het stimuleren van duurzame energie. De opties zijn onder andere:

 • Subsidies – subsidies voor het ontwikkelen van hernieuwbare energie-installaties, zoals de SDE-steun, die ontplooide installaties subsidieert om de kosten-efficiëntie te verbeteren.
 • Energiebesparing – de overheid stimuleert bedrijven, overheidsinstellingen, particulieren, enzovoort om energie te besparen door kortingen, belastingvoordelen en opleidingen aan te bieden.
 • Fiscale voordelen – ook biedt de overheid fiscale voordelen aan, waaronder vrijstelling van energiebelastingen voor hernieuwbare energiebronnen, en kortingen voor hoge-efficiëntie-apparaten.

Daarnaast bieden verschillende overheidsinstellingen technische bijstand aan innovatieve initiatieven voor duurzame energie. Er zijn ook professionele netwerken, door de overheid gesubsidieerd, waar bedrijven samenwerking zoeken op het gebied van energie-uitdagingen, zoals de GreenTech Alliance.

De afschaffing van de salderingsregeling heeft veel consequenties. Hoewel deze afschaffing slechts geldig is vanaf 2025, moeten consumenten nu al rekening houden met de gevolgen van deze maatregel. Door je hier nu al op voor te bereiden, voorkom je dat je na 2025 voor vervelende verrassingen komt te staan.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost