Amsterdam is 127 middeldure huurwoningen rijker: De Baak is geopend

Op woensdag 14 oktober 2020 opende Heerlijkheid de Baak in Amsterdam Noord; het is een locatie waar 127 middeldure huurwoningen aan de zeer betaalbare woonlasten open staan voor een breed spectrum aan woningenzoekers. Amsterdam is samen met de gemeente Amsterdam verheugd dat deze laatste fase in de bouw van de woningen tot een goed einde is gebracht.

1. Amsterdamse bevolking krijgt verdubbeling in aantal middeldure huurwoningen

De gemeente Amsterdam zal in de komende jaren investeren in de bouw van ruim 20.000 extra middeldure huurwoningen in de stad. Om deze verdubbeling van het aantal te realiseren worden diverse maatregelen genomen. De gemeente:

 • zal bijdragen aan nieuwbouwprojecten voor middeldure huurwoningen;
 • wil de verhouding tussen verschillende huurwoningen op de Amsterdamse woningmarkt in balans te brengen;
 • zal een relatief korte huurduur invoeren voor de middeldure huurwoningen; en
 • zal gemeentegrootgoederen beschikbaar stellen voor de bouw van middeldure huurwoningen.

Daarnaast zal Amsterdam ook particuliere woningcorporaties ondersteunen bij het creëren van middeldure huurwoningen met gerichte stimuleringsmaatregelen. Hierdoor worden woningcorporaties gestimuleerd zich te richten op de bouw van ruim 20.000 extra middeldure huurwoningen in de komende jaren. Zo komt de gemeente tegemoet aan de groeiende vraag van midden-inkomenshuurders naar huurwoningen in Amsterdam.

2. Openingsceremonie Baak biedt hoop voor meer betaalbare woningen

De openingsceremonie van Baak bood hoop voor meer betaalbare woningen voor studenten en anderen in een interessant nieuw project. Het project bestaat uit 49 appartementen die in twee lagen boven elkaar worden gebouwd. De appartementen variëren van één slaapkamer tot vijf slaapkamers en er zijn zowel studentenwoningen als regelmatige woningen.

Het nieuwe project biedt een scala aan activiteiten en gemeenschapsprogramma’s. De expats op verschillende kamers krijgen de mogelijkheid om onderling te communiceren, ideeën uit te wisselen en hun persoonlijke netwerken uit te breiden. Er zijn ook gezamenlijke ruimtes beschikbaar voor vergaderingen en evenementen.

 • Ze houden ook evenementen voor de gemeenschap, zoals filmavonden, gespreksgroepen en lezingen;
 • Er zijn aantrekkelijke beveiligde buitenruimten, waaronder een grote centrale binnentuin;
 • Er zijn tal van gemakken in de appartementen, waaronder een volledige keuken en een wasruimte met wasmachines;
 • De appartementen hebben ook een recycleerruimte met containers.

Het is duidelijk dat de Baak-opening kansen biedt voor betaalbaar wonen in een levendige gemeenschap.

3. Toenemend aantal toewijzingsverzoeken voor middeldure huurwoningen

Stijging van bezettingsgraad bij middeldure huurwoningen

Het aantal toewijzingsverzoeken voor middeldure huurwoningen heeft de laatste jaren een stijgende lijn vertoond. Er zijn steeds meer mensen die hun toevlucht zoeken in middeldure huurwoningen. Zo is er sinds 2014 een stijging van 25% geconstateerd van het aantal toewijzingsverzoeken voor middeldure huurwoningen. Bijna een kwart van het vraag van de totale woningmarkt in Nederland en daarnaast ook nog eens zes procent meer dan het jaar ervoor.

De bezetting van de middeldure huurwoningen doet het ook steeds beter. Deze stijging zorgt er voor dat er steeds meer kans is dat woningen voor een middeldure huur ook daadwerkelijk bezet worden. Deze stijging gaat gepaard met meer concurrentie bij het toewijzen van de verloven. Hier zouden organisaties en partijen die bij het proces betrokken zijn rekening mee moeten houden om een eerlijke verdeling van deze woningen te verzekeren:

 • Omdat er zoveel concurrentie is, is het belangrijk dat er een kans is voor iedereen.
 • Organisaties en partijen betrokken bij het toewijzingsproces moeten een eerlijke verdeling van de middeldure huurwoningen kunnen garanderen.

4. Mogelijkheden voor toekomstige projecten om te voorzien in het woningtekort

Om te voorzien in het woningtekort kunnnen er verschillende maatregelen getroffen worden bovenop het huidige woonbeleid. Enerzijds heeft dat betrekking op de bouw van meer woningen, maar daarnaast zijn er ook een aantal andere manieren om te voorzien in het woningtekort.

Flexibiliseer wet- en regelgeving: De wet- en regelgeving is vaak een van de hoofdoorzaken van het woningtekort. Door het flexibeler maken van deze wet- en regelgeving, kunnen er meer betaalbare woningen gebouwd worden. Bijvoorbeeld door een betere verdeling in oppervlakte van woningen, en grotere toegestane woningdichtheid in ontwikkelingsgebieden.

Maximale efficiëntie bij het gebruik van ruimte: Door het maximaal te benutten van bestaande ruimte, kunnen er meer woningen gebouwd worden met dezelfde ruimte. Dit komt voornamelijk doordat het bouwen in (verticaal) hoogte goedkoper is. Ook kunnen er meer sociale woningen gebouwd worden, en kan de bouw van woningen meer gecentraliseerd worden.

 • Flexibiliseer wet- en regelgeving.
 • Maximaliseer het gebruik van ruimte.
 • Bouw meer sociale woningen.
 • Centraliseer woningbouw.

Met de opening van De Baak neemt het aanbod van middeldure huurwoningen in Amsterdam toe. Dit project biedt een goede oplossing voor mensen die betaalbaar wonen in de stad zoeken. In de afgelopen jaren is er een groeiende behoefte geconstateerd aan betaalbare woningen aan de rand van het centrum, dus dit is zeker een goede stap in die richting. Hopelijk zullen dit soort projecten de komende jaren vaker voorkomen, zodat meer mensen van betaalbaar wonen in Amsterdam kunnen genieten.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost