Belgische vastgoedprijzen nemen dit jaar toe met 2,9%

Belgisch vastgoed is het afgelopen jaar sterk in waarde toegenomen. Ondanks de twijfels en de wereldwijde economische onzekerheid als gevolg van de uitbraak van COVID-19, neemt de vastgoedprijs in België in 2021 met 2,9% toe. Deze toename is een gevolg van de veranderende markt, investeringsmogelijkheden en trends. In dit artikel bespreken we meer in detail wat deze cijfers betekenen voor de Belgische vastgoedmarkt in 2021.

1. Vuurwerk voor de Belgische vastgoedmarkt in 2020

2020 is een zeer interessant jaar voor de Belgische vastgoedmarkt. Er zijn verschillende trends waar België zich op kan voorbereiden om een beter resultaat te behalen in de komende jaren. In dit artikel bekijken we enkele trends die de markt kunnen beïnvloeden:

  • Huishoudelijke kwijtschelding: Eind 2020 zal de overheid de huishoudelijke kwijtschelding uitbreiden en goedkoper maken voor de middelste en lagere inkomens. Dit zal waarschijnlijk leiden tot meer aanvragen voor kredieten voor woningverbeteringen, wat gunstig kan zijn voor Belgische vastgoedbedrijven.
  • Groei in de stedelijke drukte: De Nederlandse vastgoedmarkt blijft groeien, met name in de stedelijke gebieden. Dit kan gezien worden als een positieve factor, waarbij de drukte in de steden meer interesse krijgt voor vastgoed.
  • Vermindering van het aantal leningen: De Belgische regering is er trots op dat het aantal leningen in 2020 met 20% is afgenomen. Hoewel dit in de korte termijn een negatieve invloed heeft op het vastgoed, is verwacht dat het op lange termijn gunstig zal zijn omdat dit de economie mogelijkheden biedt om verder te ontwikkelen.

Hoewel er nog steeds onzekerheid is over de gevolgen van de COVID-19-crisis en de waarde van het vastgoed in België, zijn er toch goede voortekenen dat 2020 een gedenkwaardig jaar voor de vastgoedmarkt in België kan worden.

2. Belgische vastgoedprijzen stijgen met 2,9%

De prijzen voor Belgisch vastgoed stegen in de eerste 2 maanden van 2020 met 2,9%. Deze stijging, die werd gemeten door het Federaal Planbureau, geeft aan dat de koper-verkoper relaties in de vastgoedsector voorlopig nog geen hinder ondervinden van de spanningen starende uit het coronavirus.

Deze stijging werd vooral gerealiseerd door de stijging van de prijzen voor woningen met maar liefst 3,2%. Prijzen voor appartementen stegen met 2,8%. Ook is er een stijging in de prijzen voor kantoren (1,4%), winkels (2,6%), garages (1,2%) en gronden (2,8%).

Volgens de federale overheid zal de prijsstijging in de komende maanden waarschijnlijk blijven, maar is er ook gezegd dat er een totale neerwaartse correctie mogelijk is wanneer de coronaviruscrisis erger wordt. Ondanks de stijging in prijzen, stelde de overheid dat onzekerheid aanwezig is en de consument geadviseerd wordt om verstandig en alert te zijn bij het kopen en verkopen van vastgoed.

3. Wat is er veranderd?

De afgelopen jaren zijn er kleine verbeteringen doorgevoerd in het ondersteuningsteam. Door deze veranderingen is de service beter en gebruiksvriendelijker dan ooit tevoren. Hier volgen de belangrijkste veranderingen:

  • Verlenging van het aantal ondersteuningsmiddelen
  • Het verbeteren van de antwoordtijden
  • Uitbreiding van internationale teams

De meest effectieve verandering was het uitbreiden van onze teams naar meer internationale markten. Hierdoor was het mogelijk om de antwoordtijd te verlagen en onze bereikbaarheid aan onze klanten te verbeteren. Klanten kunnen ook gebruikmaken van een verbeterde omgeving met meer functies en opties om hun klantondersteuningservaring te verbeteren. We zijn er steeds meer van overtuigd dat onze klanten een veiligere en betere klantervaring hebben.

4. Wat betekent dit voor investeerders?

Investeerders hebben altijd meer kans gekregen. Zo kunnen zij voordeel uithalen uit lage belastingen, kostenbesparingen, leningen met lage rente en rentevergoedingen. In een omgeving met lage rentevoeten kunnen beleggers ook meer risico’s nemen met hun investeringen, waardoor hogere rendementen kunnen worden gegenereerd. Door de lage rentevoeten, zijn leningen en investeringen goedkoper en aantrekkelijker dan ooit.

In het bijzonder kan de lage rente waarschijnlijk een gunstige invloed hebben op vermogens die op rentebasis renderen. Beleggers die op zoek zijn naar een stabiliteit in hun rendementen zullen kunnen profiteren van lage rentevoeten. Hier zijn enkele voordelen die de lage rente biedt:

  • Lagere kosten en lagere maandelijkse betalingen voor leningen
  • Hogere rentevoeten op spaar- en investeringsrekeningen
  • Mogelijkheid om meer risico’s te nemen met risicovolle investeringen
  • Meer kans om een toekomstig inkomen te vergroten

Hoewel de lage rentevoeten voor beleggers voordelen bieden, kunnen deze ook nadelen met zich meebrengen. Zo kunnen sommige beleggingen, waaronder obligaties, aandelen en aanbevolen fondsen, nog steeds als relatief risky beoordeeld worden. Dit kan beleggers ertoe aanzetten meer risicovolle investeringen te doen met het oog op grotere rendementen, die een grotere kans op verlies inhouden.

Het is duidelijk dat de vastgoedprijzen in België toe nemen; op dit moment heeft deze stijging geresulteerd in een 2,9% verhoging van de prijzen. Dit is goed nieuws voor de eigenaars van vastgoed die zo het meeste uit hun investeringen kunnen halen. Desalniettemin vormen de duurzaamheid van de verwachte toename en de mogelijke gevolgen ervan nog steeds punten van discussie tussen deskundigen.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost