Bereken vandaag nog je ideale regenwaterput met het groenblauwpeil

In deze tijd van klimaatverandering is het belangrijker dan ooit om groene energie-oplossingen te gebruiken. Die oplossingen kunnen nuttig zijn als we het hebben over zaken zoals het behoud van ons leefmilieu, maar ook de kosten. Op de lange termijn biedt een optimaal gebruik van regenwater een effectieve oplossing voor deze problemen. Hierin komt het ‘groenblauwe peil’ in het spel. Met het concept dat wordt geïntroduceerd als het groenblauwe peil, kunt u meteen berekeningen uitvoeren om uw ideale regenwaterput te realiseren. In deze artikel gaan we dieper in op de voordelen van het gebruik van het groenblauwe peil. Bekijk hoe je vandaag nog zelf uw ideale regenwaterput kunt berekenen.

1. Wat is het groenblauwpeil?

Het groenblauwpeil is een kwantitatief maatstaf die wordt gebruikt om het ecosysteemkapitaal van een waterlichaam te kwantificeren. Dit systeem wordt gehanteerd op basis van waterkwaliteit en ecologie als de maatstaf. Het wordt daarom in verschillende landen gebruikt in verschillende projecten om het waterbeheer te verbeteren.

Het groenblauwpeil wordt gekwantificeerd door vier belangrijke eigenschappen van het water:

 • biologische kwaliteit,
 • Hydromorfologie,
 • Stoffen en
 • het waterbeheer.

Daarnaast worden ecologische indicatoren en menselijke indicatoren ook gebruikt om watersystemen te evalueren.
In het algemeen geeft deze kwantificerende maatstaf een beter inzicht in de waterkwaliteit en biologische structuur van het waterlichaam, waardoor plannen gemaakt kunnen worden om het waterbeheer te verbeteren.

2. Voordelen van een regenwaterput met het groenblauwpeil

Een regenwaterput met het GroenBlauwpeil biedt een aantal belangrijke voordelen.

 • Teelttijd verkorten: Het regenwater in de put kan worden gebruikt om tijdens een droogteperiode het grondwaterniveau onder bepaalde gebieden te verhogen, waardoor teelttijd kan worden verkort.
 • Bodemleven beschermen:Het gebruik van regenwater in de put voorkomt verdamping en uitdroging van het naastgelegen bodemleven en helpt het behouden van de smaak van gewassen.
 • Duurzamere manier van irrigeren: Door regenwater in de put te gebruiken in plaats van meststoffen en pesticiden wordt de landbouw duurzamer.

Er zijn ook andere milieuvriendelijke voordelen. Regenwaterputten helpen bij het verminderen van wateroverlast en vermindering van de hoeveelheid overtollig regenwater dat in de riolering eindigt, waardoor energie en chemicaliën worden bespaard die nodig zijn voor het behandelen van rioolwater. Het regenwater dat in de put wordt opgeslagen kan ook worden gebruikt als een bron van hernieuwbare energie.

3. Bereken vandaag je ideale regenwaterput met het groenblauwpeil

Het groenblauwpeil is een makkelijke manier om te bepalen hoeveel regenwater uw tuin nodig heeft. Deze methode meet de hoeveelheid regenwater die je tuin zou nodig hebben als er geen water wordt geïrrigeerd. Om het groenblauwpeil van een tuin te berekenen, heb je twee cijfers nodig:

 • De gemiddelde neerslag binnen de omgeving
 • De gemiddelde bodemwaterstand

U kunt het gemiddelde neerslag binnen uw omgeving gemakkelijk vinden met behulp van online bronnen. De gemiddelde bodemwaterstand is op te vragen bij plaatselijke waterautoriteiten. Gebruik deze twee cijfers om een regenwaterput van het juiste formaat te berekenen. U kunt de berekeningen doen met behulp van een online rekentool of door advies in te winnen bij een gespecialiseerde installateur. Vergeet niet om de maximale capaciteit te overwegen en het aantal dagen dat uw put vol kan blijven.

4. Tips voor het installeren van een regenwaterput met het groenblauwpeil

Het installeren van een regenwaterput met het groenblauwpeil vereist enige planning om te voorkomen dat het systeem overstroomt of teveel water verliest. Houd daarom de volgende tips in gedachten tijdens de installatie:

 • Plaats van de put: Zorg ervoor dat de put op een lage hoogte wordt geplaatst, zodat het regenwater gemakkelijk kan instromen. Doe ook een bodemtest voordat je begint, zodat je kunt controleren op een goede en harde ondergrond.
 • Kapot breekwerk: Voer het breekwerk dat nodig is voor de installatie uit met veel zorg. Zorg dat er geen kozijnen of ander kwetsbaar materiaal in de buurt staan.
 • Capaciteit: Let goed op de vereiste capaciteiten voor de regenwaterput en zorg ervoor dat je het juiste model kiest.
 • Pomptest: Voer meteen na installatie een pomp- en druktest uit om te bevestigen dat het systeem goed werkt.
 • Zekering: Neem alle nodige voorzorgsmaatregelen om brand en gezondheidsschade te voorkomen.

Het verlengen of verhogen van een regenwaterput met het groenblauwpeil is een delicate operatie. Voorafgaand aan de operatie moet een inspectie worden uitgevoerd om problemen te identificeren, zoals een verstopping of een gebroken zware plaat. Gebruik alleen hoogwaardig materiaal voor de verbouwing, zoals vulmateriaal, zand, grind, staalplaten, multilagenpijpleidingen en speciale buisverbindingen.

Wees vandaag nog proactief in je watergebruik en bepaal je eigen ideale groenblauwpeil met een regenwaterput. Met de juiste regeling, kun je zelfs een goede waterverdeling gebruiken voor je tuin en tuinwaterkracht. Doe niet langer moeilijk over het bepalen van je ideale groenblauwpeil, maar bereken hem vandaag nog!

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost