Bouwgrond meer dan een kwart duurder sinds 2019

Sinds het jaar 2019 is de prijs van bouwgrond in Nederland meer dan 25 procent gestegen. Ondanks de slechte economische omstandigheden als gevolg van de coronacrisis, lijkt de overeiste bouwgrond een ware blijvende investering te worden. In deze artikel zullen we dieper ingaan op de recente stijging van grondprijzen en naar verklarende factoren kijken.

1. Bouwgrondprijs in Nederland steeg met meer dan 25%

Veranderingen in verkoopprijzen

Het CBS heeft recentelijk een publicatie uitgebracht, waarin staat vermeld dat de prijs van bouwgrond in Nederland met meer dan 25% is gestegen tussen 2019 en 2020. Dit betekent dat veel bouwers hun inkomsten significant hebben zien toenemen. Ook de vraag naar bouwgrond is de afgelopen jaren flink gestegen, en dit heeft een positieve invloed gehad op de prijs.

Factoren die bijdragen aan de stijgende prijs van bouwgrond

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan de stijgende prijs van bouwgrond. Ten eerste is er een toenemende vraag naar bouwgrond, wat een schaarste creëert aan grond die geschikt is voor bouwen. Deze schaarste leidt tot een hogere vraagprijs van de aanwezige grond. Ten tweede is de bouw- en ontwikkelingssector de afgelopen jaren gestimuleerd, waardoor meer middelen beschikbaar zijn gekomen voor het kopen van bouwgrond. Ten derde hebben financiële investeringen in stedelijke gebieden geleid tot een forse stijging van de grondprijs in deze gebieden.

 • Toenemende vraag naar bouwgrond
 • Gestimuleerde bouw- en ontwikkelingssector
 • Financiële investeringen in stedelijke gebieden

2. Wat veroorzaakt de stijgende prijzen?

De stijgende prijzen hebben de afgelopen jaren veel invloed gehad op veel gebieden, voornamelijk op consumenten en bedrijven. Er zijn veel verschillende factoren die hierbij een rol spelen.

 • Verhoogde vraag: Wanneer er meer vraag is naar goederen en diensten, kan het aanbod hiervoor verminderen, waardoor de prijzen stijgen.
 • Stijgende niveau van de levensstandaard: Consumenten hebben steeds meer geld en willen steeds meer luxe producten waardoor er een stijgende druk op prijzen ontstaat.
 • Economische omstandigheden: Stijgende inflatie, stijgende wisselkoersen en economische recessies kunnen de prijzen aanzienlijk beïnvloeden.
 • Verminderde concurrentie: Wanneer er minder concurrentie is, kunnen de bedrijven de prijzen naar het gewenste niveau manipuleren.
 • Heffingen en belastingen: Heffingen en belastingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het beïnvloeden van de prijzen.

Verder kan het effect van stijgende grondstoffenprijzen en loonkosten op de productie ook een belangrijke rol spelen bij het beïnvloeden van de prijzen. Wanneer de productiekosten stijgen, zullen deze meestal ook doorberekend worden in de aangeboden prijzen.

3. Advies voor potentiële bouwers

Start met productieplan:

Als je zelf een bouwproject gaat beginnen, zorg er dan voor dat er een productieplan gemaakt wordt. Dit plan helpt je om het project in verschillende fasen op te delen. Zo is het duidelijker om te zien wat er gedaan moet worden en in welke volgorde wat gedaan moet worden. Bovendien zorgt dit ervoor dat je gemakkelijker harde doelen kunt vaststellen en de kosten van het project onder controle kunt houden. Het maken van een productieplan is daarom een goede start.

Onderhoud goed regelen:

Vergeet ook niet om de lange termijn te plannen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je een goed onderhoudsplan hebt. Hiermee kun je ervoor zorgen dat het gebouw goed onderhouden wordt. Een goed onderhoudsplan geeft je inzicht in de kosten die je maandelijks moet maken, maar ook in eventuele aanpassingen die nodig zijn. Hierdoor weet je wat je moet doen als er bijvoorbeeld een reparatie uitgevoerd moet worden. Hierdoor weet je precies hoe je eventuele problemen kunt voorkomen.

Daarnaast is het ook verstandig om goede verzekeringen af te sluiten voor bijvoorbeeld het gebouw, de apparatuur of de gezondheids- en veiligheid van je werknemers. Zo bent je beter voorbereid op eventuele risico’s.

 • Start met productieplan
 • Regel goed onderhoud
 • Sluit verzekeringen af

4. Beginnen met bouwen in 2021?

Een goede start van 2021? Gebruik deze tips om 2021 off to a great start te maken met het bouwen van iets.

 • Neem de tijd om een plan te maken. Hoe wil je dat het resultaat eruit ziet? Wat heb je allemaal nodig om het te bereiken?
 • Gebruik kwaliteitsmaterialen zodat je geen spijt krijgt van je keuzes.
 • Wees realistisch in je verwachtingen. Denk eraan dat het een tijd kan duren voordat je het resultaat hebt dat je voor ogen hebt.

Start met goed gereedschap. Het uitgaan van duurzaam en kwalitatief goed gereedschap kan je aanzienlijk tijd en moeite besparen. Houd er rekening mee dat je soms iets meer geld moet investeren in de juiste tools om goed te kunnen werken. Vergeet niet om de garantie op de producten die je koopt in acht te nemen.

Hoewel er momenteel meer ogen zijn voor bouwgrond dan in de afgelopen jaren, blijft de vraag of de stijging in prijs duurzaam is. Volgens experts zou het prijsniveau in de toekomst kunnen fluctueren, afhankelijk van zaken als lokale economie en de vergelijkbare vraag. Bij het afwegen van de verschillende opties is het dus belangrijk om een verstandige beslissing te maken voor uw toekomstige project.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost