Breathing Fence: de eerste natuurlijke werfomheining in België

In België is er‌ sinds 2019 een nieuwe⁢ manier van werfomheining:⁢ ‘Breathing Fence’.​ Deze unieke oplossing bestaat uit beplanting tegen een geprefabriceerd, zichtafschermend hekwerk⁤ dat ⁢gemakkelijk ⁣te‌ installeren is. Het ⁤biedt niet alleen een ecologische oplossing dat aan ⁤de nodige ⁢veiligheidsvoorschriften voldoet, het‍ voegt ook structuur en aantrekkelijkheid toe aan bouwterreinen.⁣ In dit ‌artikel wordt meer uitgelegd over‍ wat precies‍ ‘Breathing ⁣Fence’‍ is en welke ⁣voordelen ‍het ⁤met ‌zich meebrengt.

1. Wat is een Ademende Werfomheining?

Een ademende werfomheining is een soort ⁢omheining die wordt gebruikt om‌ een werkplaats of bouwproject ‌te maken ‌en te voorzien van een extra beveiliging. Het ⁤is in de‍ meeste gevallen een soort canvasmateriaal ⁢dat ​ofwel op ⁢houten palen bevestigd is ⁢of op meer permanente ⁤middelen (zoals staal).

Ademende werfomheiningen zijn ontworpen om:

 • Veiligheid en Privacy: Beperk de toegang van ongewenste individuen en voorkom het verstoren‍ van werkzaamheden.
 • Ruimte en controle: Voorkom schade aan eigendommen buiten de construcitezone.
 • Regulering: Vermijd​ contact tussen personen ⁢en ‌voertuigen.
 • Zichtbaarheid: Verbetert het ‌zicht op​ het werkgebied​ en vermijdt dat bezoekers zich gemakkelijker​ verstorend kunnen gedragen.

2. Waarom is de Ademende Werfomheining ⁢Nuttig?

De ⁤ademende werfomheining is nuttig omdat het:

 • Kostenefficiënt is: Het⁤ is een betaalbare oplossing omdat ​er geen montagekosten aan verbonden zijn. Er zijn geen‍ kosten⁤ voor extra materialen voor behuizing.
 • Draagbare oplossing: De werfomheining is draagbaar en kan gemakkelijk worden verwijderd en verplaatst.
 • Hoge kwaliteit: De kunststof⁤ omheining is van hoge⁤ kwaliteit en goed bestand tegen⁣ corrosie, stoten, weersinvloeden en enorme druk. Het heeft een ‌lange⁣ levensduur.

De⁢ producten​ kunnen ook aan verschillende eisen voldoen zoals waterdicht, hoge temperatuurbestendigheid,​ milieuvriendelijkheid, chemische⁤ resistentie, bestandheid tegen uv-straling en luchtdoorlaatbaarheid. Het biedt bovendien een stijlvolle, discrete en ​geavanceerde aanblik aan werfomheiningen.

3. Omheining Beveiliging en Aesthetische Waarde

De ​veiligheid van omheiningen is van groot ⁤belang. Er is een⁢ breed scala aan‌ beveiligingsopties ⁤beschikbaar waar u uit kunt kiezen. Veel ​steden hebben hun eigen voorschriften waar installateurs mee ⁢te maken hebben. Fabrikanten van omheiningen kunnen u helpen de meest geschikte optie voor u te vinden. Hieronder staan algemene omheining mogelijkheden waar u naar kijken:

 • Draadgaas: Gemaakt van staal met een coating voor een lange levensduur. Ideaal voor vijverranden en andere randen.
 • Houten omheining: Biedt een ramen waarde, maar kan onderhouden worden.
 • Vinyl omheining: Vraagt weinig tot ⁤geen onderhoud en is vertrouwd in verschillende milieus.
 • Steen ⁣omheining: Geeft een meer⁢ decorerende look aan het exterieur van⁤ het‌ huis.

Op⁢ het moment dat uw omheining geselecteerd ​is,⁤ moet het ook gaan om ‍de‍ esthetische waarde. Het kiezen​ van een afwerking kleur te bepalen‍ de sfeer. Een vintage look⁢ of een klassieke stijl ⁢is redelijk eenvoudig te bereiken​ door middel van kleurselecties. Andere esthetische elementen ⁣die kunnen worden gebruikt ‌zijn houten ⁤panelen, postkoppen en ‌sierankers.

4. Toepassingen van de Ademende Werfomheining

Een ademende werfomheining​ heeft veel verschillende toepassingen:

 • Vrijwel alle infrastructuur- en ​bouwwerkzaamheden en tentoonstellingen kunnen in een ‌veiligere omgeving geïntroduceerd worden.
 • Het biedt een uitstekend niveau van⁣ windbestendigheid en vochtafvoer.
 • Het vermindert het lawaai gemaakt door⁤ bouwwerkzaamheden voor aangrenzende gebieden of omwonenden.
 • Het beperkt verontreiniging van het milieu als gevolg van⁢ bouwwerkzaamheden.
 • Ademende ‍omheiningsmateriaal komt in verschillende afmetingen⁣ en maten, waardoor het opstellen van structuren mogelijk ⁢is om zelfs complexe bouwprojecten op te ⁤zetten.
 • Ademende omheiningsstructuren en materialen⁤ kunnen in ‍korte ⁤tijd ⁤opgezet en verplaatst worden,‍ waardoor bouwmaterialen en personen​ binnen de site beter geïsoleerd zijn.

Hierdoor kan de ademende werfomheining gebruikt​ worden voor ‌een breed scala⁤ aan toepassingen, variërend van bouwprojecten en​ tentoonstellingen‍ tot openbare ‍evenementen. Ademende omheiningsstructuren bieden een hoog niveau van ​veiligheid door middel van⁢ geluid, stof en ⁤windbeheersing. ‍Bovendien helpt ‌het om ‍ongewenste indringers buiten ⁣het gebied te houden.

5. De ‌Voordelen van​ een Ademende Werfomheining

Ademende werfomheiningen hebben een aantal interessante voordelen voor de veiligheid, kostenefficiëntie en⁢ duurzaamheid. In deze post bespreken we de vijf belangrijkste.

 • Lage eigendomskosten: Ademende‍ werfomheiningen zijn relatief‌ goedkoop​ omdat ze geassembleerd kunnen worden met elementen die ‌op maat gemaakt kunnen worden. Ze zijn ideaal voor projecten waarbij het ‌overspannen van⁤ te lange afstanden afzonderlijke componenten vereist.
 • Omgeving: ⁤ Ademende werfomheiningen hebben ⁣een gering landschapsverlies omdat ze geïnstalleerd kunnen worden zonder het gebruik van‍ betonnen palen.
 • Veiligheid: Ademende werfomheiningen ‌bieden ​een goede veiligheid voor hetzelfde geld, aangezien ze onmiddellijk detecteren als iemand⁢ de omheining binnendringt. Bovendien kan een ademende werfomheining als régulerend gebied ⁢worden gebruikt om de interactie tussen‍ voetgangers⁤ en voertuigen te beperken.
 • Duurzaamheid: Ademende ⁢werfomheiningen hebben ⁢een ⁢lange levensduur en zijn zo ontworpen dat ‌ze gemakkelijk te repareren of te ⁣vervangen zijn in geval van schade. Ze​ zijn ook meestal ‍recyclebaar en zeer waterbestendig.
 • Verscheidenheid: Ademende werfomheiningen zijn beschikbaar in verschillende stijlen die ​de aanzienlijke voordelen voor‍ veiligheid en kostenefficiëntie ‍combineren met een⁣ professionele afwerking.

Dit ⁢maakt ademende werfomheiningen de ideale oplossing voor veiligheidsbehoeften binnen elke omgeving. Als⁣ je op zoek bent naar een betrouwbare en ⁢betaalbare omheiningsoplossing, dan​ is een ademende werfomheining een uitstekende keuze.

6. De Eerste Ademende Werfomheining in België: Breathing Fence

De Breathing Fence is de eerste ademende werfomheining in België. Het is een innovatieve technologie ‍die⁤ een veilige barrière schept, maar tegelijkertijd toegang biedt aan de buitenwereld. Hierdoor ademt de omheining mee met⁣ zijn omgeving, waardoor deze een aangename uitstraling krijgt.

De omheining heeft verschillende voordelen ‍voor het bouwen‌ van een werf⁢ en de ⁢toekomstige interactie tussen omheining en omgeving. Hieronder staan enkele⁣ opmerkelijke voordelen van deze omheining:

 • Het kan gemakkelijk en zonder moeite​ worden geïnstalleerd.
 • Het werkt als een natuurlijke ⁤barrière⁤ en schept veiligheid.
 • De⁢ lucht die wordt‍ doorlaten door de ⁢omheining heeft een rustgevende werking⁢ op zijn omgeving.
 • Het is sterk en duurzaam, waardoor het ‌een lange levensduur heeft.
 • Het is milieuvriendelijk‌ en veroorzaakt geen schade aan‌ de natuur.

De Breathing Fence is dus een innoverende en milieuvriendelijke manier om een werfomheining te creëren met een veilige barrière, maar ook met een rustgevende interactie met haar omgeving.

Hoewel ⁢de ‌lancering van Breathing Fence in België slechts⁢ de eerste stap is in het vormgeven van een groener ⁤werfomgeving, ​zijn de perspectieven op lange termijn veelbelovend. Het biedt de kans om tradioneel compromisloze⁢ afscheidingen van sites, gebouwen en binnensteden ‍te vervangen door ⁤leefbare, frisse en meer energie-efficiënte oplossingen. Hoe de hedendaagse ⁤steden eruit ⁤zullen zien als ze op ‍lange termijn worden omringd door meer gerichte en duurzame ‌omheiningen zoals Breathing Fence, moet​ nog worden ontdekt.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost