De kwaliteit van het energieprestatie-certificaat (EPC) moet gegarandeerd blijven

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is een vereiste voor alle woningen die momenteel worden verkocht, verhuurd of gerenoveerd. Dit certificaat geeft niet alleen weer hoe energiezuinig een gebouw is, maar biedt ook de koper of huurder een objectieve beschrijving van de energiekosten. Om de kwaliteit van het EPC te garanderen, zijn er een aantal maatregelen in het leven geroepen. In deze artikel zullen we kijken naar de maatregelen die in het leven zijn geroepen om de kwaliteit van het EPC te garanderen.

1. Inleiding: Wat is een energieprestatie-certificaat (EPC)?

Het is een document dat aantoont hoe energiezuinig een woning of gebouw is. Het EPC wordt uitgedrukt in een indexcijfer, waarbij een lagere waarde staat voor een betere energieprestatie. Dit certificaat is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning of gebouw in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

De volgende zaken worden beoordeeld in het EPC:

 • De isolatie van het dak, de muren, de vloeren en de ramen
 • De verwarmingsinstallatie en de productie van warm water
 • De ventilatie
 • De aanwezigheid van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen of een warmtepomp

Het EPC is dus een nuttig hulpmiddel voor potentiële kopers of huurders om de energiezuinigheid van een woning of gebouw te beoordelen en te vergelijken met andere panden.

2. Het belang van een betrouwbaar EPC voor woningeigenaren en kopers

Een betrouwbaar Energie Prestatie Certificaat (EPC) is van groot belang voor zowel woningeigenaren als kopers. Als eigenaar geeft het EPC inzicht in de energieprestatie van de woning en de mogelijkheden tot verbetering. Hierdoor kan men gerichte maatregelen nemen om de energiezuinigheid te verhogen, wat leidt tot een lagere energierekening en eventueel een hogere verkoopwaarde van de woning.

Voor potentiële kopers is een betrouwbaar EPC een belangrijke indicatie van de energiezuinigheid en de te verwachten energiekosten van de woning. Het geeft hen ook informatie over de staat van onderhoud van de woning en de noodzaak van eventuele aanpassingen. Een betrouwbaar EPC kan dus van invloed zijn op de beslissing om een woning wel of niet aan te kopen. Enkele belangrijke aspecten die op een EPC vermeld staan zijn:

 • De energieprestatie: Dit geeft aan hoeveel energie de woning verbruikt en wordt uitgedrukt in kWh/m².
 • De isolatie: Dit geeft aan hoe goed de woning is geïsoleerd en kan invloed hebben op de hoogte van de energierekening.
 • Het verwarmingssysteem: De efficiëntie van het verwarmingssysteem speelt een rol in de energieprestatie van de woning.

3. De huidige kwaliteitsnormen voor EPC’s in Nederland

In Nederland zijn EPC’s (Energieprestatiecertificaten) onderworpen aan strikte kwaliteitsnormen. Deze normen zijn vastgelegd in de NEN 7120, een norm die de energieprestatie van gebouwen bepaalt. De EPC geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en wordt uitgedrukt in een indexcijfer. Hoe lager dit cijfer, hoe energiezuiniger het gebouw is.

De belangrijkste kwaliteitsnormen voor EPC’s in Nederland omvatten:

 • De berekening van de EPC moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde energieadviseur.
 • Het EPC-rapport moet voldoen aan de eisen van de NEN 7120 norm.
 • De gebruikte rekenmethodiek moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de NEN 7120.

Daarnaast moet de EPC worden opgesteld op basis van de daadwerkelijke energieprestaties van het gebouw, waarbij rekening wordt gehouden met de isolatie, verwarming, ventilatie en andere energiebesparende voorzieningen. De EPC moet ook regelmatig worden bijgewerkt om te zorgen dat deze actueel blijft en de werkelijke energieprestaties van het gebouw weerspiegelt.

4. De risico’s van een onbetrouwbaar EPC

Een onbetrouwbaar energieprestatiecertificaat (EPC) kan verschillende risico’s met zich meebrengen voor zowel de koper als de verkoper van een woning. Ten eerste kan het leiden tot een verkeerde inschatting van de energiezuinigheid van een woning, waardoor de koper mogelijk meer gaat betalen voor energiekosten dan verwacht. Daarnaast kan het ook invloed hebben op de verkoopwaarde van de woning, aangezien een lage EPC-score potentiële kopers kan afschrikken.

Enkele specifieke risico’s van een onbetrouwbaar EPC zijn:

 • Financiële verliezen door hogere energiekosten
 • Moeilijkheden bij de verkoop van de woning
 • Mogelijke boetes of sancties bij het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Schade aan het milieu door een hogere CO2-uitstoot

Het is daarom van groot belang om te zorgen voor een betrouwbaar en accuraat EPC bij de verkoop of verhuur van een woning.

5. Maatregelen om de kwaliteit van het EPC te waarborgen

Om ervoor te zorgen dat het Energie Prestatie Certificaat (EPC) betrouwbaar en accuraat is, zijn er verschillende maatregelen getroffen. Ten eerste worden alle energiedeskundigen die het EPC opstellen, geregistreerd bij het Vlaams Energieagentschap. Hierdoor kan de overheid toezicht houden op de kwaliteit van het werk van deze deskundigen. Daarnaast zijn er strikte richtlijnen opgesteld waaraan de energiedeskundigen moeten voldoen bij het opstellen van een EPC. Deze richtlijnen omvatten onder andere:

 • Nauwkeurige metingen: Het is belangrijk dat de energiedeskundigen nauwkeurige metingen uitvoeren van de woning om een correcte berekening van de energieprestatie te kunnen maken.
 • Gebruik van actuele software: De software die gebruikt wordt voor het berekenen van het EPC moet up-to-date zijn en voldoen aan de laatste normen en eisen.

Bovendien worden de energiedeskundigen regelmatig gecontroleerd door het Vlaams Energieagentschap. Dit gebeurt steekproefgewijs of naar aanleiding van klachten of meldingen. Als er onregelmatigheden worden geconstateerd, kan de energiedeskundige een waarschuwing of boete krijgen en in het ergste geval zelfs zijn of haar erkenning verliezen. Verder moedigt de overheid consumenten aan om eventuele klachten over het EPC te melden, zodat de kwaliteit van het certificaat gewaarborgd blijft.

6. De rol van de overheid en certificeringsinstanties in het garanderen van EPC-kwaliteit

De overheid speelt een cruciale rol in het garanderen van de kwaliteit van Energieprestatiecertificaten (EPC’s). Dit doet zij door het opstellen van strikte regelgeving en eisen waaraan EPC-aanbieders moeten voldoen. Daarnaast houdt de overheid toezicht op de naleving van deze regels en treedt zij op tegen aanbieders die de regels overtreden. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van EPC’s gewaarborgd en kunnen consumenten vertrouwen op de informatie die in het certificaat wordt vermeld.

Certificeringsinstanties spelen ook een belangrijke rol in het waarborgen van de kwaliteit van EPC’s. Zij zijn verantwoordelijk voor het certificeren van EPC-aanbieders en het uitvoeren van controles op de door hen afgegeven certificaten. Certificeringsinstanties hanteren de volgende maatregelen:

 • Periodieke audits van EPC-aanbieders om te controleren of zij voldoen aan de gestelde eisen.
 • Het verstrekken van trainingen en cursussen aan EPC-adviseurs om hen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en eisen.
 • Het bijhouden van een register van gecertificeerde EPC-aanbieders, zodat consumenten kunnen controleren of een aanbieder inderdaad gecertificeerd is.

Door deze maatregelen wordt de kwaliteit van EPC’s constant gemonitord en verbeterd.

7. Conclusie: Het belang van een gegarandeerde kwaliteit van het EPC

Het is duidelijk dat een gegarandeerde kwaliteit van het Energieprestatiecertificaat (EPC) essentieel is voor het bieden van betrouwbare en nauwkeurige informatie over de energie-efficiëntie van een woning. Dit is niet alleen belangrijk voor huiseigenaren en kopers, maar ook voor makelaars, energieadviseurs en beleidsmakers. Zij allen vertrouwen op de informatie die het EPC biedt om weloverwogen beslissingen te nemen.

Voordelen van een gegarandeerde kwaliteit van het EPC:

 • Het zorgt voor transparantie en uniformiteit in de energieprestatiebeoordeling van gebouwen.
 • Het verhoogt het vertrouwen van consumenten in het certificaat en bevordert de geloofwaardigheid van de energieprestatie-industrie.
 • Het stimuleert investeringen in energiebesparende maatregelen, doordat het de potentiële besparingen duidelijk weergeeft.
 • Het ondersteunt het behalen van klimaatdoelstellingen door een verlaging van het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

Het is daarom belangrijk dat er voortdurend wordt gewerkt aan het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van het EPC.

Het energieprestatiecertificaat staat voor een lagere energie- en kostenersicht voor zowel huis- als kantoorgebouwen voor eigenaars, gebruikers én de bezoekers van deze gebouwen. Het is aan de overheid om te garanderen dat de kwaliteit van het energieprestatiecertificaat behouden blijft en zo een betrouwbare benchmark voor iedereen blijft. Door middel van het blijvend streven naar doelstellingen en certifificaathouders een betrouwbare, efficiënte en praktische service te bieden, kunnen de kwaliteit en waardigheid van het energieprestatiecertificaat behouden blijven.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost