EPC gemeenschappelijke delen verplicht vanaf 2024 voor appartementen

Vanaf 2024 is er een er nieuw beleid voor de Europese Gemeenschap: het verplichte delen van energie-efficiëntie in deze gemeenschap. Zowel appartementen als overige afzonderlijke woningen vallen hieronder. De Europese Gemeenschap (EPC) zal een meer gestructureerd beheer van de verwarmings- en luchtbehandelingssystemen verplichten, waardoor energie-efficiëntere structuren gecreëerd zullen worden. In deze blogpost zullen we inzicht geven in wat de verplichting inhoudt en wat het betekent voor huurders en eigenaren.

1. Nieuwe regelgeving: EPC voor gemeenschappelijke delen verplicht vanaf 2024

Vanaf 2024 zal er een nieuwe regelgeving van kracht zijn die het verplicht stelt om een Energieprestatiecertificaat (EPC) te hebben voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen. Dit certificaat geeft aan hoe energiezuinig deze delen zijn en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de energieprestatie te verbeteren.

Wat houdt deze nieuwe regelgeving in?

 • Alle appartementsgebouwen met gemeenschappelijke delen, zoals de inkomhal, lift en traphal, moeten vanaf 2024 een geldig EPC hebben.
 • Het EPC moet opgesteld worden door een erkend energiedeskundige.
 • Het certificaat is 10 jaar geldig en moet daarna opnieuw aangevraagd worden.

Het is belangrijk dat VvE’s en eigenaren van appartementen tijdig op de hoogte zijn van deze veranderingen en de nodige stappen ondernemen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Het EPC voor gemeenschappelijke delen kan helpen om inzicht te krijgen in de energieprestatie van het gebouw en eventuele maatregelen te plannen om deze te verbeteren.

2. Wat is een EPC en waarom is het belangrijk voor appartementen?

Een Energieprestatiecertificaat, beter bekend als EPC, is een officieel document dat de energetische waarde van een woning of appartement weergeeft. Het geeft aan hoe energiezuinig een appartement is en wordt uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m²/jaar). Dit certificaat is verplicht bij de verkoop of verhuur van een appartement en moet door een erkend energiedeskundige worden opgesteld.

Het belang van een EPC voor appartementen is groot, omdat:

Het potentiële kopers of huurders informeert over de energieprestaties van het appartement. Zo kunnen zij de verwachte energiekosten beter inschatten.
Het bijdraagt aan de waarde van het appartement. Een appartement met een gunstige EPC-score kan immers aantrekkelijker zijn voor kopers of huurders en daardoor sneller verkocht of verhuurd worden.
Het aanzet tot energiebesparende maatregelen. Een slechte score kan voor de eigenaar een stimulans zijn om te investeren in energiebesparende maatregelen, zoals isolatie of een zuinigere verwarmingsinstallatie, wat op lange termijn kosten bespaart en het wooncomfort verhoogt.

3. Hoe bereidt u zich voor op de verplichte EPC voor gemeenschappelijke delen?

Om ervoor te zorgen dat u klaar bent voor de verplichte EPC (Energie Prestatie Certificaat) voor gemeenschappelijke delen, is het belangrijk dat u de volgende stappen onderneemt:

 • Inventariseer de gemeenschappelijke delen: Identificeer alle ruimtes die onder de gemeenschappelijke delen vallen, zoals de hal, het trappenhuis, liftschachten en technische ruimtes. Deze inventarisatie zal u helpen bepalen welke gebieden geïnspecteerd moeten worden.
 • Verzamel documentatie: Zorg ervoor dat u alle relevante documenten, zoals bouwplannen, isolatierapporten en installatiecertificaten, bij de hand heeft. Deze documenten zullen nodig zijn voor de beoordeling van de energieprestatie.

Daarnaast is het verstandig om:

 • Een deskundige in te schakelen: Overweeg om een gecertificeerde energiedeskundige in te huren die ervaring heeft met het beoordelen van gemeenschappelijke delen. Deze expert kan u adviseren over de nodige aanpassingen en verbeteringen om aan de EPC-eisen te voldoen.
 • Verbeteringen doorvoeren: Als uit de beoordeling blijkt dat er verbeteringen nodig zijn om de energieprestatie te verhogen, plan deze dan tijdig in. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van isolatie of het vervangen van verouderde verwarmingssystemen.

Door deze stappen zorgvuldig te volgen, kunt u zich adequaat voorbereiden op de verplichte EPC voor gemeenschappelijke delen en zorgt u ervoor dat uw gebouw voldoet aan de geldende energieprestatienormen.

4. Wat zijn de gevolgen voor appartementseigenaren en VvE’s?

Financiële gevolgen: Als appartementseigenaar of lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE) kunnen er verschillende financiële gevolgen optreden. Ten eerste kan er sprake zijn van een verhoging van de maandelijkse bijdrage aan de VvE als gevolg van hogere onderhoudskosten of noodzakelijke renovaties. Dit kan impact hebben op het persoonlijke budget van de eigenaren. Daarnaast kunnen er bij grote renovatieprojecten extra bijdragen worden gevraagd van de appartementseigenaren om deze te financieren.

 • Hogere maandelijkse VvE bijdrage
 • Extra bijdragen voor grote renovatieprojecten

Wijzigingen in regelgeving: Veranderingen in landelijke of gemeentelijke regelgeving kunnen ook gevolgen hebben voor appartementseigenaren en VvE’s. Zo kunnen er nieuwe eisen gesteld worden aan de isolatie of duurzaamheid van een gebouw, wat kan leiden tot noodzakelijke aanpassingen en investeringen. Het is belangrijk voor VvE’s om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen om boetes of andere juridische problemen te voorkomen.

 • Nieuwe eisen aan isolatie en duurzaamheid
 • Belang van op de hoogte blijven van regelgeving

5. De voordelen van een EPC voor gemeenschappelijke delen

Een Energieprestatiecertificaat (EPC) voor gemeenschappelijke delen van een gebouw biedt verschillende voordelen. Allereerst geeft het een duidelijk beeld van de energiezuinigheid van het gebouw, wat kan helpen bij het maken van beslissingen over eventuele renovaties of verbeteringen. Daarnaast kan een goed EPC leiden tot een hogere waarde van het onroerend goed, aangezien potentiële kopers of huurders meer geneigd zijn om te kiezen voor een energiezuinig gebouw.

Enkele andere voordelen van een EPC voor gemeenschappelijke delen zijn:

 • Het stimuleren van energiebesparende maatregelen, wat kan leiden tot lagere energiekosten voor de bewoners.
 • Een beter inzicht in het energieverbruik, waardoor bewoners bewuster worden van hun eigen energiegebruik en mogelijke besparingen.
 • De mogelijkheid om subsidies of financiële voordelen te verkrijgen voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen.

6. Veelgestelde vragen over de nieuwe EPC-verplichting voor appartementen

In deze sectie beantwoorden we enkele van de meest gestelde vragen over de nieuwe EPC-verplichting voor appartementen. Deze verplichting houdt in dat elk appartement een eigen energieprestatiecertificaat (EPC) moet hebben.

 • Wat is het doel van de nieuwe EPC-verplichting? Het doel van de nieuwe EPC-verplichting is om potentiële kopers of huurders beter te informeren over de energieprestaties van een appartement. Dit kan hen helpen om een meer energie-efficiënte woning te kiezen en zo bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot.
 • Wie is verantwoordelijk voor het verkrijgen van het EPC? Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het appartement om een EPC te laten opstellen. Bij de verkoop of verhuur van het appartement moet het certificaat aan de koper of huurder worden overhandigd.
 • Wat gebeurt er als ik geen EPC heb? Als u geen EPC heeft wanneer u uw appartement verkoopt of verhuurt, kunt u een boete krijgen. Bovendien kan het ontbreken van een EPC een negatieve invloed hebben op de verkoopprijs of huurwaarde van uw appartement.

7. Conclusie: Wat betekent de verplichte EPC voor de toekomst van appartementsgebouwen?

Het verplicht stellen van het Energieprestatiecertificaat (EPC) voor appartementsgebouwen heeft verschillende gevolgen voor de toekomst van deze gebouwen. Ten eerste zal het leiden tot een beter inzicht in het energieverbruik van appartementsgebouwen. Hierdoor kunnen eigenaren en beheerders gerichter energiebesparende maatregelen treffen. Dit zal niet alleen leiden tot lagere energiekosten, maar ook tot een vermindering van de CO2-uitstoot en een verhoging van het wooncomfort.

Daarnaast heeft de verplichte EPC ook invloed op de vastgoedmarkt:

 • Potentiële kopers en huurders zullen meer inzicht hebben in de energieprestaties van een appartement, wat de keuze voor een woning kan beïnvloeden.
 • Appartementsgebouwen met een betere energieprestatie zullen naar verwachting meer waard zijn en aantrekkelijker worden voor investeerders.
 • Eigenaren van appartementen met een lage energieprestatie zouden kunnen worden aangespoord om renovaties of verbouwingen uit te voeren om de waarde van hun eigendom te verhogen.

Het is dus duidelijk dat de verplichte EPC een stimulans zal zijn voor de verduurzaming van appartementsgebouwen, wat voordelen zal opleveren voor zowel eigenaren als bewoners.

Gemeenschappelijke delen is een handig middel om appartementenrendement te verhogen, en waaruit iedereen kan profiteren. De invoering van de EPC in 2024 zal veel mensen helpen het maximale rendement uit hun appartementen te halen, en zal de kostenefficiëntie van gemeenschappelijke delen ten goede komen. Het is aan te raden om als appartementenbezitter zich voor te bereiden op de komst van de EPC en deze vroegtijdig te implementeren.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost