Huurprijs van slecht geïsoleerde woning mag weer geïndexeerd worden

In Nederland zorgt slechte isolatie vaak voor een hoge energierekening. Goed geïsoleerde woningen zijn daarom een must voor een betaalbare woonlasten. Maar wat te doen als de woning al slecht geïsoleerd is? Daar komt nu verandering in, want de Huurprijzen Woonwaarderingsstelsel (HW) heeft aangegeven dat de huurprijs van slechte geïsoleerde woningen weer geïndexeerd mag worden. In dit artikel lees je meer over wat dit voor verschillende betrokkenen betekent.

1. Huurprijs van slecht geïsoleerde woning mag weer geïndexeerd worden

Vanaf 1 januari 2023 mogen verhuurders van slecht geïsoleerde woningen weer de huurprijs indexeren. Dit betekent dat de huurprijs mag worden aangepast aan de inflatie. Deze maatregel is bedoeld om verhuurders te stimuleren om hun woningen beter te isoleren. Als de woning aan de isolatienormen voldoet, mag de huurprijs namelijk met een hoger percentage worden verhoogd.

Wat betekent dit voor huurders?

 • Huurders van slecht geïsoleerde woningen kunnen te maken krijgen met een hogere huurprijs.
 • Het is belangrijk om te controleren of de woning aan de isolatienormen voldoet. Als dit niet het geval is, kunnen huurders in sommige gevallen bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Wat betekent dit voor verhuurders?

 • Verhuurders hebben een stimulans om te investeren in betere isolatie van hun woningen.
 • Als de woning voldoet aan de isolatienormen, kan de huurprijs met een hoger percentage worden verhoogd, wat een hoger rendement op de investering betekent.

2. Nieuwe regelgeving rondom huurprijzen

Er zijn nieuwe regels ingevoerd die invloed hebben op de huurprijzen in Nederland. Zo is er een maximum huurverhoging vastgesteld voor zowel sociale huurwoningen als vrije sector huurwoningen. Voor sociale huurwoningen mag de huurverhoging niet hoger zijn dan de inflatie plus 1%, terwijl voor vrije sector huurwoningen de huurverhoging maximaal 2,5% boven de inflatie mag liggen.

Daarnaast zijn er maatregelen genomen om de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren. Zo is er een huurbevriezing ingevoerd voor huishoudens met een inkomen tot €43.574. Ook is er een inkomensafhankelijke huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hoge huur. Deze regels gelden voor de volgende situaties:

 • Huurders met een inkomen tot €23.725 en een huur boven €633,25
 • Huurders met een inkomen tussen €23.725 en €32.200 en een huur boven €678,66

3. Wat betekent dit voor huurders en verhuurders?

Voor huurders kan de nieuwe regelgeving betekenen dat zij meer rechten krijgen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld makkelijker aanpassingen aan de woning verzoeken of een huurverlaging krijgen als de woning niet aan bepaalde eisen voldoet. Ook kunnen huurders meer zekerheid krijgen over de duur van hun huurcontract.

Voor verhuurders kunnen de veranderingen betekenen dat zij meer verantwoordelijkheden krijgen. Zo moeten zij ervoor zorgen dat de woning aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet en kunnen zij verplicht worden om aanpassingen aan de woning te maken op verzoek van de huurder. Aan de andere kant kunnen verhuurders ook profiteren van een stabielere huurmarkt en meer zekerheid over de betaling van de huur.

 • Huurders: meer rechten en zekerheid
 • Verhuurders: meer verantwoordelijkheden maar ook voordelen

4. Hoe wordt de indexering berekend?

De indexering van de huurprijs wordt berekend op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Dit cijfer wordt elke maand gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De indexering wordt als volgt berekend:

 • Het nieuwe indexcijfer wordt vergeleken met het indexcijfer van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar.
 • Het verschil tussen deze twee cijfers wordt uitgedrukt in een percentage.
 • Dit percentage wordt toegepast op de huidige huurprijs.

Het is belangrijk om te weten dat de indexering maximaal één keer per jaar mag worden toegepast. Bovendien mag de verhoging nooit hoger zijn dan het wettelijk vastgestelde maximum. Dit maximum wordt elk jaar door de overheid bepaald en is afhankelijk van de inflatie. Het is dus van belang om de wettelijke regels omtrent indexering goed in de gaten te houden.

5. Kritiek op de maatregel

Er zijn verschillende kritiekpunten geuit door experts en burgers op de maatregel. Ten eerste wordt gesteld dat de maatregel niet effectief is in het bereiken van het doel, namelijk het verminderen van de verspreiding van het virus. Dit komt doordat handhaving van de regels lastig blijkt te zijn en mensen zich hierdoor niet altijd aan de maatregel houden. Daarnaast wordt er gewezen op de nevenschade die de maatregel met zich meebrengt, zoals een toename in eenzaamheid en een negatieve impact op de mentale gezondheid van mensen.

Ook zijn er zorgen geuit over de financiële gevolgen van de maatregel voor bepaalde sectoren, zoals de horeca en evenementenbranche. Deze sectoren hebben al lange tijd te maken met beperkingen en de maatregel zorgt voor nog meer onzekerheid over hun toekomst. Daarnaast is er kritiek op de communicatie rondom de maatregel, waarbij gesteld wordt dat de overheid niet duidelijk genoeg is in het uitleggen van de noodzaak en het doel van de maatregel.

 • Handhaving van de regels
 • Nevenschade zoals eenzaamheid en mentale gezondheid
 • Financiële gevolgen voor bepaalde sectoren
 • Communicatie van de overheid

6. Tips voor huurders om met de indexering om te gaan

Als huurder kan het soms lastig zijn om te gaan met de jaarlijkse indexering van de huurprijs. Hier zijn enkele tips om hiermee om te gaan:

 • Wees voorbereid: Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de wettelijke regels rondom indexering en houd rekening met een mogelijke huurverhoging in je budget.
 • Onderhandel: Heb je een goede relatie met je verhuurder, dan kun je altijd proberen te onderhandelen over de hoogte van de huurverhoging.

Daarnaast is het belangrijk om je rechten te kennen als huurder. Zo heb je bijvoorbeeld het recht om bezwaar te maken tegen een huurverhoging als deze niet volgens de wettelijke regels is doorgevoerd. Vergeet ook niet om:

 • Te controleren: Controleer altijd of de huurverhoging correct is berekend en of je verhuurder de juiste procedure heeft gevolgd.
 • Advies in te winnen: Mocht je twijfelen over de rechtmatigheid van de huurverhoging, schakel dan juridisch advies in om je positie te versterken.

7. Mogelijke gevolgen voor de woningmarkt

De zijn divers en kunnen een grote impact hebben op zowel kopers als verkopers. Allereerst kan de vraag naar woningen veranderen door economische ontwikkelingen, zoals een verandering in de werkgelegenheid of het consumentenvertrouwen. Wanneer de economie krimpt en mensen hun baan verliezen, kan de vraag naar woningen afnemen, waardoor de prijzen kunnen dalen. Aan de andere kant kan een groeiende economie leiden tot een grotere vraag naar woningen en een stijging van de prijzen.

Daarnaast kunnen overheidsmaatregelen ook invloed hebben op de woningmarkt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Veranderingen in de hypotheekrenteaftrek
 • Aanpassingen in de overdrachtsbelasting
 • Wijzigingen in het beleid omtrent sociale huurwoningen

Dergelijke maatregelen kunnen zowel positieve als negatieve effecten hebben op de woningmarkt. Het is belangrijk om deze te monitoren en waar nodig beleid bij te stellen om de woningmarkt in balans te houden.

Het indexeren van de huurprijs is dus een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat de slecht geïsoleerde woning aan de gestelde normen voldoet. Dit betekent dat alle partijen, van huurder tot verhuurder, samenwerken op lange termijn om een veilige en gezonde woning te garanderen. Dit zal niet alleen dienen als een economisch voordeel, maar draagt ook bij aan een betere kwaliteit van leven voor de bewoners.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost