Iedereen kan nu opzoeken welk energielabel een woning heeft

Iedereen in Nederland kan nu gemakkelijk opzoeken welk energielabel een woning heeft. Hierdoor krijgt men meer inzicht in de energieprestaties van woningen en kan men op basis hiervan besluiten nemen. Deze informatie is vanaf nu online in te zien. Lees verder om er meer over te weten te komen.

1. Wat is de Energieprestatie Label Nederland (EPLa)?

Het Energieprestatie Label Nederland (EPLa) is een universeel meetinstrument dat voorschrijft hoe energie-efficiënt een gebouw aan ten minste de voorgeschreven nationale bouwvoorschriften voldoet. Het EPLa geeft een classificatie van het energieverbruik van een gebouw aan de hand van een algoritme waarmee wordt beoordeeld of een gebouw voldoet aan de vereiste energie-efficiëntie normen.

Het EPLa wordt gebruikt om vast te stellen welke soort energieverbruik een gebouw heeft. Het label omvat de volgende eigenschappen:

 • Energieverbruik: De hoeveelheid energie die het gebouw verbruikt per jaar.
 • Primaire energieverbruik: Het vermogen dat nodig is voor de directe energie-efficiëntie
 • Envelop: De warmte-isolatie van het gebouw.
 • Mechanische ventilatie: Het mechanisch ventilatiesysteem van het gebouw.

Het EPLa geeft ook het energieverbruik van het gebouw weer in kWH per vierkante meter, het CO2-emissieniveau en een vergelijkbare index om de energie-efficiëntie van het gebouw weer te geven. De resultaten zijn gebaseerd op een berekening die wordt uitgevoerd of uitgevoerd met een computerprogramma dat speciaal is ontwikkeld om de energie-efficiëntie van gebouwen te beoordelen.

2. Hoe kun je een Energieprestatie Label voor een woning achterhalen?

Het achterhalen van een Energieprestatie Label (EPL) voor een woning is een belangrijke vooruitgang in het verhogen van energie-efficiëntie. Dit label geeft een indicatie van de energie-efficiëntie en is te verkrijgen door een gecertificeerde energie-onderzoeker van Barsys.

Om het EPL van een woning te achterhalen, moeten de volgende stappen worden gevolgd:

 • Stap 1: Verzamel alle gegevens met betrekking tot het pand. Dit omvat informatie over het type bouwmaterialen, de leeftijd van het pand, de huidige warmtetoevoersystemen, geïnstalleerde beglazing en de orientatie van het pand.
 • Stap 2: Breng het pand in kaart door te meten naar thermische isolatie, luchtverontreiniging en ramen.
 • Stap 3: De analyse door de energie-onderzoeker maakt gebruik van de gegevens en de metingen tijdens het onderzoek van het pand om een EPL-score te bepalen.

Het EPL is vervolgens opgeslagen in een centrale database die toegankelijk is voor de consument.

3. Welke informatie kan je verkrijgen via het Energieprestatie Label?

Het Energieprestatie Label is een kenmerk van energiezuinigheid voor gebouwen. Door het label te raadplegen, kunnen particulieren en bedrijven een meer accurate informatie krijgen over de energieprestatie van een gebouw. Hieronder staat een overzicht van de informatie verkregen door het Energieprestatie Label:

 • Energieklasse: tot welke energieklasse behoort het gebouw
 • Energiedrager: wat is de energiedrager waarmee het gebouw verwarmd wordt
 • Verwarmingswarmte: hoeveel warmte het gebouw nodig heeft om te verwarmen
 • Duurzaamheid: welk bijdrage heeft het gebouw geleverd om duurzaam te zijn

Het Energieprestatie Label geeft ook informatie over de temperatuur en luchtkwaliteit van het gebouw. Op grond hiervan biedt het Energieprestatie Label de gebruiker een ​​inzicht in het energiegebruik en de potentiële energiebesparing. Daarnaast krijgt de gebruiker een duidelijk beeld van de energieprestatie, over hoe het gebouw in het verleden heeft gepresteerd en welke maatregelen er gekozen kunnen worden om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren.

4. Wat zijn de voordelen van het weten van het Energieprestatie Label van een woning?

Het Energieprestatie Label geeft een duidelijk inzicht in het energieverbruik en prestaties op energiegebied van een woning. Dit kan je een aantal voordelen opleveren:

 • Waarde verhoging: De waarde van een woning wordt aanzienlijk verhoogd wanneer de eigenaar een goed energieprestatie label heeft. Deze waarde verschilt per woning, afhankelijk van de locatie, infrastructuur en andere factoren.
 • Duurzaam of energiezuinig: Met goede energieprestatie heb je een duurzaam of energiezuinig huis. Hier kunnen kostenvoordelen uit worden gehaald. Daarnaast kan het als lengte collectief voordeel behaald worden, door energie te besparen.
 • Overzicht: Een energieprestatie label geeft het energieverbruik van een woning in verhouding tot andere woningen weer. Je weet hiermee precies waar je staat in het energiegebruik.

Het is belangrijk om te beseffen dat een energieprestatie label enerzijds je staat van je huis weergeeft, maar anders het weergeef je ook je energie besparing na maatregelen. Door verschillende manieren je energieverbruik te verlagen, zoals het installeren van zonnepanelen en het verbeteren van isolatie, kan je energieverbruik omlaag te krijgen en het energieprestatie label verbeteren.

Kortom, met behulp van het zoektool-systeem kan iedereen gemakkelijk het energielabel van een woning inzien. Daarmee kunnen consumenten de juiste keuze maken bij het kopen van een huis, in het belang van een duurzame energietoekomst voor iedereen.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost