Modern huis met duurzame Kebony Clear houten gevel

‌ Onder het streven om woningen te verbeteren, wordt hout steeds​ meer gebruikt als esthetische toevoeging aan de gevel van modern​ gebouwd. Het originele gebruikte hout was echter⁣ niet goed bestand tegen de ⁤weersomstandigheden en had⁣ veel onderhoud nodig. Er is nu een duurzamere en betere‍ oplossing om uw huis ⁤een nieuwe ⁣look‌ te geven: Kebony​ Clear. In deze post zullen we de voordelen van Kebony Clear houten gevels bespreken en⁣ kijken we naar ⁣een van de beste ⁢voorbeelden van Kebony‌ Clear gevels die we ⁤hebben gezien.

1. ‍Wat is Kebony Clear hout?

Kebony Clear is een revolutionair duurzaam hout met een unieke ⁢samenstelling. Het is speciaal behandeld met ⁤een milieuvriendelijke vloeistof, de zogenaamde Kebonizer, die het‌ hout extra sterk, bestendig tegen invloeden van ⁢buitenaf en‍ vrijwel onderhoudsvrij maakt. Kebony Clear ​is zeer duurzaam‍ en gaat langer dan 10 jaar‌ mee. Dit type hout is ook ecologisch veilig omdat het uitsluitend bestaat uit natuurproducten en geen schadelijke chemicaliën,⁣ lijm of persoonlijke verven ⁢bevat.

Voordelen:

 • uitstekende duurzaamheid
 • resistent⁢ tegen​ invloeden van‍ buitenaf
 • ecologisch ​veilig
 • vrijwel‍ onderhoudsvrij

Nadelen: ​ Kebony Clear is ⁤wat duurder dan andere soorten hout, maar de voordelen‍ op lange termijn maken ‌dit meer dan goed.

2. Kebony Clear hout in moderne architectuur

Kebony Clear ‌hout⁢ is een ​ideale keuze voor‌ moderne architectuur. Het is een meerwaardig en duurzaam alternatief voor tropisch hardhout, dat een geëigend en ‍unieke kleur en tekening heeft. De voordelen van Kebony Clear hout voor moderne architectuur zijn onder meer:

 • Het heeft een ⁤gedurfde, unieke kleur.
 • Het geeft architectuur een creatieve⁤ ruimte aangezien het​ beschikbaar is in verschillende profielen.
 • Het hout is duurzaam en een ⁣investering die generaties meegaat.

Met Kebony ⁤Clear‌ hout kunnen moderne architectonische stijlen versneld worden ontwikkeld dankzij zijn eenvoudige ⁢installatie ‍en lange levensduur.
Het hout vormt⁢ geometrische⁢ structuren van‍ vormen, patroon en structuur die een verrijking vormen voor toepassingen in zowel ⁢binnen- als buitenruimtes. Het vereist geen onderhoud of behandelingen voor zijn​ afdichting en/of behandeling.

3. Kenmerken van Kebony Clear‌ hout

Kebony Clear is een ‌duurzaam⁢ en licht hout dat gekenmerkt wordt door een​ prachtige kleur en verbluffend uitzicht. ⁣De belangrijkste ‌kenmerken zijn:

 • Lange levensduur: Kebony Clear zal naar verwachting ​meer dan 25 jaar‌ meegaan wanneer ​het wordt blootgesteld aan alle ‌elementen ‍van het landschap.
 • Hoge duurzaamheid: ⁣ Het hout is veel bestand tegen ⁢rot ⁤en schimmel. Deze ⁢eigenschap staat garant ⁤voor jarenlang plezier voor het⁢ installeren van Kebony⁣ Clear.
 • Onderhoudsvriendelijk: Kebony​ Clear hout ‍heeft⁤ een hoge weerstand tegen verkleuring, dus ⁢het hoeft ⁣niet vaak gepoetst of geschuurd ‌te worden.
 • Verschillende ‌toepassingen: Kebony Clear hout kan worden gebruikt in alle soorten buitenomgevingen. Het is sterk genoeg ‌om als decoratief ⁢element te fungeren, maar ⁢ook sterk genoeg om als structuurelement te dienen.

Kebony Clear hout ⁤is ook ecologisch‌ vriendelijk. Het is gemaakt van thermisch verduurzaamd vurenhout‍ en kan worden hergebruikt als het ⁣in een geschikte omgeving wordt geïnstalleerd. Al deze eigenschappen maken Kebony Clear ⁢een uitstekende keuze voor uw buitenomgeving.

4. Voordelen van Kebony ‍Clear hout voor​ duurzame gevels

⁢Kebony Clear hout is een duurzame en milieuvriendelijke bouwmaterialenproduct dat wordt gebruikt voor geveltoepassingen.⁣ Door het‍ proces waarmee het wordt gemaakt, direct duurzaam hardhout vergamen met een lichte hars, geniet Kebony⁣ Clear hout de⁢ voordelen van het ​klassiek hardhout van vroeger, maar met verfijnde voordelen.

 • Hoge duurzaamheid: Kebony Clear ⁣hout heeft een Class 4-duurzaamheidsclassificatie, waardoor het langer duurt dan⁤ gewoon hout en niet zal rotten, aangevreten​ of gebarsten. ‍
 • Onderhoudsgemak: Na de installatie is de ​verf- of laklaag niet nodig, aangezien het al een ongelooflijke weerbestendigheid, een verrijkt oppervlak en ⁤een vers gekleurde, diepe⁣ kleur biedt⁤ die tegen de test van de tijd kan.
 • Hittebestendigheid: Kebony Clear⁢ hout is ‌hoge warmtebestendig, waardoor het ideaal ‌is voor geveltoepassingen ‌in kustgebieden en zonovergoten streken.

Daarnaast biedt ‌Kebony ⁢Clear hout veel Nuttige ⁢Design Options omdat⁤ het ​gewoon kan‍ worden bewerkt met conventionele gereedschappen zoals ‌frezen, ‍boren ⁢en⁢ rasp. Het gamen proces verbetert‌ ook de gedrags- en doorvoer eigenschappen van⁣ het hout, ⁤waardoor het bijna net zo sterk is als een hardhouten plank en‌ veel meer kan​ dragen⁢ dan hout. Kebony Clear is als‍ geen ander revolutionair materiaal voor gevels en werkt dan ook goed ⁤in combinatie met andere bouwmaterialen⁤ zoals ‍glas,‌ aluminium en​ staal.

5. Bouwinitiatieven met Kebony Clear ⁣houten gevels

:

Houten gevels zijn in diverse bouwinitiatieven een ⁤veelgebruikt materiaal om een mooie, natuurlijke​ en duurzame architectuur te ⁤creëren. Kebony Clear is een HFP ‍technologie die duurzaam hout eruit doet zien als tropisch ⁢hardhout, maar zonder het milieuschade en het ⁣destructieve harvesting dat erbij komt kijken. Dit⁣ maakt het tot een ⁢veel geschiktere oplossing ‍voor bouwinitiatieven,⁢ omdat het onderhoudsvrij is en een ‍lange ‌levensduur heeft.

De houten gevels van Kebony ⁤Clear zijn weerbestendig, zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afwerkingen en‌ patronen, zijn‌ gemakkelijk te onderhouden en hebben een ‌lange levensduur. Daarnaast ⁣hebben ze geen⁣ weerhoudend ⁣chemisch behandeling nodig om te worden⁢ beschermd tegen rot, wormen en andere insecten. De gevels kunnen ook worden ​voorzien ​van glaswerk en​ hun prachtig, natuurlijke ⁣uiterlijk ‍aansluiten⁢ bij het uiterlijk⁢ van⁤ ander duurzaam gebruikt hout. De voordelen van Kebony Clear gevels​ voor‍ bouwprojecten ⁣vanwege hun duurzaamheid⁣ zijn:

 • Kleurvastheid
 • Lange levensduur
 • Gemakkelijk te onderhouden
 • Geen chemische behandeling nodig

6.​ Voorkom voorkomende ⁤problemen⁢ met Kebony Clear⁣ hout gevels

Goede voorbereiding
Bij het gebruik van Kebony Clear hout gevels is‍ het belangrijk dat voorzorgsmaatregelen worden getroffen om potentiële problemen ​in de toekomst te voorkomen. Het ⁤is aan te raden dat het⁢ hout grondig wordt‍ schoongehouden voor het opbouwen en de installatie ervan. Het verwijderen⁣ van alle aanslag en ​voedingsbronnen‍ zoals olijven, Vogelpoep ​en andere organische ⁣voedingsbronnen voorkomt‍ schade door biologische groei.

Jarenlange bescherming
Naast het schoonhouden van het hout, is het belangrijk ⁢om de⁤ Kebony⁣ Clear ‌gevels te beschermen tegen ‌de elementen. Een goede impregneringsmiddel⁤ biedt jarenlang een uitstekende bescherming tegen waterinfiltratie, hoge luchtvochtigheid of ‍zonneschade. Bovendien kan verzegeling goed voorkomen dat chemicaliën zoals‍ uitlaatgassen en stof de oppervlakte⁣ van de gevel aantasten.

 • Goede⁤ voorbereiding voorkomt potentiële problemen.
 • Gebruik een impregneringsmiddel om de gevels te beschermen.
 • Verzegel voor extra bescherming tegen chemicaliën.

Met de uitstekende duurzaamheidseigenschappen en vele voordelen van Kebony Clear hout maakt het een ‌uitstekende keuze voor het creëren van een moderne gevel of andere buitenoplossingen. Door vloerdelen, gevelbekleding of andere zichtbare elementen te vervangen door Kebony Clear houten toepassingen is het mogelijk de levensduur van de gevel te verlengen en een prachtige‍ buitenomgeving te creëren. ‍

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost