Nieuwe visie over ruimtegebruik in provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen staat voor heel wat uitdagingen op vlak van ruimtegebruik. Om aan deze uitdagingen te voldoen, heeft de provincie een nieuwe visie gelanceerd over hoe de ruimte zo optimaal mogelijk moet worden gebruikt. In deze artikel geven we een korte samenvatting van deze nieuwe visie.

1. Aanpassingen in ruimtegebruik binnen provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen heeft de afweging gemaakt om aanpassingen door te voeren in de verdeling van de ruimte. Dit in het kader van versterken, transformeren en de kracht van de regio en milieu te versterken. Met het oog op de toekomst, is er besloten om een nieuwe strategie aan te nemen.

 • Het stimuleren van een mix van leefruimte, natuur, economie, infrastructuur en landbouw.
 • Het ontwikkelen van een circulaire economie.

Het is de bedoeling om een potentieel te creëren dat kwaliteit van de bewoners verhoogt en de leefbaarheid en mobiliteit in de provincie bevordert. Met behulp van de gemaakte afspraken en eventuele financiële middelen, is het de verwachting dat hiermee de meest effectieve behandeling kan worden verkregen inzake ruimtegebruik in de provincie.

2. Nieuwe visie op het gebruik van openbare ruimte

Het gebruik van de openbare ruimte staat steeds vaker ter discussie. Er is organisch meer weerstand tegen het gebruik van openbare ruimte als gevolg van ongezonde levensstijlen, drukte, salamiparadijzen en geluidsoverlast. Daarom is een andere benadering van openbare ruimtes nodig.

Fysieke gebieden kunnen herontworpen en verwaarloosde ruimtes zo worden herschikt dat bezoekers er meer gebruik van maken. Er vanuit gaande dat openbare ruimte fungeert als een platform voor het heelal, kunnen steden organiseren, educatieve programma’s en evenementen of entertainment. Het leerproces en de educatieve ervaringen zullen leiden tot een betere kwaliteit van leven. Ook zullen deze arena’s bieden om in contact te komen met de gemeenschap, waarin plaatselijke bedrijven kunnen worden versterkt en ondersteund.

 • Veerkrachtige architectuur:De infrastructuur moet een hoge mate van veerkrachtigheid en veelzijdigheid hebben.
 • Duurzaam design:Gebouwen moeten energie-efficiënt zijn en herbruikbaar materiaal gebruiken, zodat ze geen bijdragen aan vervuiling en milieuvervuiling.
 • Verbindend leiderschap:Openbare ruimtebeheerders zullen de leidersorganisaties moeten versterken en samenwerken met andere bedrijven, burgers en organisaties.

3. Beleidsaanpassingen door het provinciaal college

Organisatiewijzigingen

 • Voorstel tot het aanpassen van de organisatiestaat;
 • Herziening van de functies en taken binnen de organisatie;
 • Opstellen van een manifest met betrekking tot de provinciaal gerichte activiteiten.

Het Provinciaal College besliste in zijn vergadering van 18 februari j.l. om een aantal organisatieve aanpassingen door te voeren, die noodzakelijk zijn om de plaatsing op de juiste wijze uit te voeren. De wijzigingen zijn gericht op het optimaliseren van de processen, de verbetering van het vermogen om kwaliteitsvolle output te leveren en de algehele efficiëntie binnen de organisatie.

Veranderingen actieprogramma

 • Herziening en herindeling van bestaande verplichtingen;
 • Veranderingen t.a.v. het jaarlijkse actieprogramma;
 • Activering van provinciaal ondersteunde projecten, waar mogelijk.

Het provinciaal college heeft het vorige jaar een aantal veranderingen aangebracht in het actieprogramma, waaronder: het herzien en herindelen van bestaande verplichtingen, het aanpassen van het jaarlijkse actieprogramma en het activering van provinciaal ondersteunde projecten, waar mogelijk. Deze aanpassingen hebben ervoor gezorgd dat de doelstellingen en prioriteiten van de provincie aansluiten bij de actuele situatie.

4. Open gebieden en natuurgebieden in de provincie

De provincie Gelderland heeft veel prachtige open gebieden en natuurgebieden. Deze gebieden zijn perfect om een dagje in de natuur te wandelen met familie en vrienden. Hieronder staan een aantal open gebieden en natuurgebieden die de moeite waard zijn om te bezoeken:

 • Vallei de IJsseldelta: een rustig natuurgebied met verschillende dierensoorten, samengevoegd uit de oevers van de rivier de IJssel.
 • Staatsbosbeheer Arnhem en de Spionnenberg: een schilderachtig en rustig natuurgebied met een betoverende omgeving en een verscheidenheid aan dieren.
 • Lingebos: een mooie open gebied met een grote variatie aan planten en bloemen, perfect om te genieten van een wandeling en om het landschap te bewonderen.

Verder biedt de provincie Gelderland een rijk scala aan gefabriceerde routes, waaronder wandelroutes, fietsroutes en waterrecreatieroutes. Dit maakt het perfect om een dagje uit in de natuur te plannen en te genieten van de rust en plezier die wordt aangeboden.

5. Bedrijventerreinen en horeca-inrichtingen

vormen een belangrijk onderdeel van het zakelijke landschap. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze omgevingen aan de hoge standaarden van veiligheid en comfort voldoen. Hier zijn enkele dingen die u kunt doen om er zeker van te zijn dat een bedrijventerrein of een horeca-inrichting een pedestriaan-vriendelijke locatie blijft.

 • Bouw een veilige omgeving – Investeer in de bouw van loopbruggen, loopwegen, paden en verkeersafzettingen om de veiligheid van voetgangers te waarborgen. Zorg ervoor dat er altijd voldoende licht aanwezig is bij het oversteken van drukke verkeerswegen.
 • Installeer voldoende verlichting – Goede verlichting is essentieel voor de veiligheid van voetgangers. Installeer voldoende, maar niet-verblindende verlichting om een bezoeker uit te nodigen om het gebied te verkennen, zelfs als het donker is.
 • Maak het gebied toegankelijk en comfortabel – Zorg ervoor dat het bedrijventerrein of de horeca-inrichting toegankelijk is voor mensen met beperkte mobiliteit en voeg gebieden toe die comfortabel verblijven en rusten mogelijk maken.

Het implementeren van deze eenvoudige maatregelen zorgt ervoor dat het bedrijventerrein en de horeca-inrichting een uitnodigende omgeving zijn waar mensen zich veilig voelen. Specifiek voor de toegankelijkheid van het bedrijventerrein of de horeca-inrichting, moet u er ook voor zorgen dat er geen obstakels zijn voor blinden of slechtzienden. Installeer bijvoorbeeld audio systemen of handige navigatiematerialen.

6. Stedenbouwkundige leefomgevingen en infrastructuur

speelt een grote rol bij het creëren van een aantrekkelijke fysieke omgeving. Een stedelijke omgeving waar mensen leven, werken en spelen, heeft meerdere functionaliteiten en kan een positief effect hebben op de algemene welzijn. De stedenbouwkundige omgeving bevat:

 • Sociale en culturele voorzieningen zoals openbare weekmarkten, activiteitencentra, sportfaciliteiten, bibliotheken, musea etc.
 • Fysieke infrastructuur zoals openbare vervoersmiddelen, wegen, stromend water, telecommunicatie-infrastructuur.
 • Openbare ruimtes zoals parken, plazas, speelplaatsen, straten, verhardingen

De diverse elementen die worden gebruikt in moeten een optimaal comfort voor iedereen bieden, met behulp van toegankelijkheid, functionele flexibiliteit. Ze moeten samenwerken voor een aangename omgeving waar waardering voor de identiteit en levensstijl van verschillende bevolkingsgroepen in stand wordt gehouden. Slechte planning en onverantwoorde bestemmingswijzigingen kunnen overlast, armoede, milieuvervuiling en het ontoereikend omgaan met ruimte veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat regelgevers sterk inzetten om stedenbouwkundige leefomgevingen in overeenstemming te brengen met de ontwikkelingsdoelstellingen en het algemeen belang.

7. De uitdagingen van de nieuwe visie

De nieuwe visie brengt een aantal uitdagingen met zich mee.

 • Structuur – veranderingen van structuren kunnen leiden tot een hogere kostenefficiëntie, maar veranderen moeilijk gewoontes. Mensen moeten tijd en moeite investeren om de verandering te aanvaarden en te internaliseren.
 • Technologie – de implementatie van nieuwe technologieën kost tijd en midden en vereist financieel en personeel genereren. Als de infrastructuren niet goed uitgerust zijn, kunnen onverwachte problemen optreden.

Communicatie is ook een belangrijk punt. Een verandering vereist dat de boodschap correct overgemaakt wordt aan alle stakeholders. Als er een gebrek aan communicatie is, kan het zijn dat de verandering niet maximale implicaties heeft voor het bedrijf.
Het duurt ongeveer twee jaar om een nieuwe visie implementeren. In dat proces moeten bedrijven in staat zij om alle uitdagingen aan te gaan. Door deze uitdagingen te identificeren en te managen, kunnen bedrijven een duurzame resultaten creëren.

De provinciale gouverneur heeft bevestigd dat er tegemoet gekeken wordt aan de nieuwe, innovatieve visie over het gebruik van de ruimte. Het is voor alle partijen aan te moedigen dat er kritisch naar de gebiedsontwikkeling wordt gekeken en dat er verantwoord wordt omgesprongen met de mooie natuur die we hebben. De toekomst zal laten zien of deze visie ook daadwerkelijk leidt tot betere, duurzame resultaten op gebied van ruimtegebruik in de provincie Antwerpen.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost