Nog 75 dagen om het EPC gemeenschappelijke delen te laten opmaken

Hebt u nog maar 75 dagen om een EPC gemeenschappelijk delen te laten opmaken? Als u onroerend goed verhuurt of verkoopt, moet u een energieprestatiecertificaat (EPC) aanbieden. Met een EPC kunnen kopers of huurders van onroerend goed de energie-efficiëntie en de energiekosten van het pand begrijpen. In dit artikel krijgt u informatie over het proces en krijgt u tips om uw EPC op tijd te laten opmaken.

1. Wat is het EPC gemeenschappelijke delen?

Het EPC Gemeenschappelijk Delen is een initiatief dat inspanningen vereist van bedrijven en overheden om informatie over energie-efficiëntieengegevens te kunnen delen. Het is een platform dat bedrijven de mogelijkheid biedt om hun producten en processen sneller en efficiënter te maken door kennis te delen met partners en andere betrokken partijen. Deze informatie delen is in lijn met de Europese energiedoelstellingen.

Hieronder vindt u de voordelen van het EPC Gemeenschappelijk Delen:

 • Kostenbesparing – Energieverbruik verminderen resulteert in een lagere energierekening. Bedrijven kunnen innovatieve producten ontwikkelen die energie besparen, waardoor hun producten meer waarde worden. Bedrijven kunnen ook hun efficiëntie verbeteren, waardoor ze minder energie verbruiken en kosten besparen.
 • Duurzaamheid – Het EPC Gemeenschappelijk Delen ondersteunt ook bedrijven bij het verbeteren van hun duurzaamheid. Het platform bevordert het delen van kennis tussen bedrijven, waardoor ze de uitstoot van koolstofdioxide kunnen verlagen.
 • Gemakkelijk toegankelijk – Het platform is gemakkelijk toegankelijk, waardoor bedrijven de informatie over energie-efficiëntie kunnen delen met hun partners.
 • Geen limiet aan hoeveelheid informatie – Het EPC Gemeenschappelijk Delen heeft geen limiet op hoeveel informatie er gedeeld kan worden. Bedrijven kunnen autonome informatie delen of gebruik maken van informatiebronnen van andere bedrijven.

Bedrijven krijgen toegang tot een schat aan informatie van het EPC Gemeenschappelijk Delen, wat hun producten en processen efficiënter en duurzamer maakt. De informatie kan door elke betrokken partij eenvoudig gedeeld en gereguleerd worden. Het EPC Gemeenschappelijk Delen vereenvoudigt de kennisdeling tussen bedrijven en helpt ze innovatie te stimuleren.

2. Races tegen de klok tot het EPC gemeenschappelijke delen compleet is

De gemeenschappelijke delen van de Europese Programma Controle (EPC) zijn een belangrijk deel van alle implementatiestappen. Nadat deze voltooid zijn, kunnen implementatiestappen doorgaan en alle betrokken organisaties hun taken starten. Er zijn twee mogelijkheden waarmee de focus ligt op het voltooien van het EPC-raamwerk voor de gemeenschappelijke delen.

 • Races tegen de klok. Implementaties als het gaat om gemeenschappelijke delen kunnen gecompliceerd en tijdrovend zijn, maar met races tegen de klok kunnen organisaties hun kostbare tijd efficiënter gebruiken. Races omvatten het gebruik van deadlines, planningstools en planningen, waardoor implementaties efficiënter kunnen verlopen.
 • Simulaties. Simulaties kunnen van uiterst waarde zijn voor gemeenschappelijke delenimplementaties. Met simulaties kunnen organissaties en de verantwoordelijke personen achter het EPC getest en geloofwaardige antwoorden ontvangen. Simulaties captureren best practices en maken implementaties mogelijk in kortere tijd en met betere resultaten.

3. De impact van vertragingen met het EPC gemeenschappelijke delen

kan op verschillende manieren worden gemeten. Een veelvoorkomende techniek is de analyse van de overheadkosten. Deze metingen geven een indicatie van wat het kost om het gemeenschappelijke delen met een EPC te beheren. Hieronder worden enkele van de meest relevante factoren voor deze metingen beschreven:

 • Computer infrastructuur: De kosten voor het beheer van computerpatches en upgrades, evenals voor het onderhouden van back-ups en voortdurend op de hoogte te blijven van wijzigingen in de beveiligingsstandaarden.
 • Netwerk Synergy: De kosten voor het synchroniseren van netwerkapparatuur met het centrale EPC-netwerk, waaronder verbindingen tussen werkgroepen, routers, gateway-servers en andere netwerkelementen.
 • Communicatiebackbone: De kosten voor het opzetten van een communicatiebackbone om een gelijke toegang te verlenen tot het EPC-netwerk.
 • Netwerkbeheersystemen: De kosten voor het implementeren en onderhouden van netwerkbeheersystemen om de uitvoering en veiligheid van het EPC-netwerk te waarborgen.

Elke organisatie zou haar eigen overheadkosten moeten meten om een realistisch inzicht te krijgen in de impact die het EPC gemeenschappelijke delen heeft op haar taken. Dit helpt bij het maken van een bewuste beslissing over hoe te handelen als er vertragingen in het EPC-proces optreden.

4. Wat er gedaan moet worden om het EPC gemeenschappelijke delen op tijd af te ronden

Het EPC gemeenschappelijk delen op tijd afronden vereist een aangepaste planning. Er wordt een Global Project Manager nodig zijn om de verschillende taken te stroomlijnen. De Project Manager is verantwoordelijk voor:

 • Coördineren van het ontwikkeltraject met alle belanghebbenden
 • Het activeren van leveranciers om taken uit te voeren
 • Monitoring van de voortgang op de locatie en van alle relevante rapporten
 • Invoering van veranderingen met behulp van kwaliteits-en ontwerpcontrole
 • Het bewaken van de betrokkenheid van alle betrokkenen

Daarnaast is het noodzakelijk om een aantal technische onderdelen uit te voeren. Deze omvatten: Procesmapping om ervoor te zorgen dat de juiste stappen worden gevolgd, De ontwikkeling van projectcontroles om ervoor te zorgen dat de juiste processen worden gevolgd, en het opzetten van een controlesysteem om ervoor te zorgen dat de voortgang op de juiste manier wordt gemonitord.

5. De technologische hobbels die de afronding van het EPC gemeenschappelijke delen bespoedigen

De implementatie van een EPC-suite van tools om private en publieke informatie te delen is een complex proces, met talloze technologieën die vooruitgang kunnen versnellen of vertragen. Uiteindelijk hebben veel organisaties te maken met een aantal technologische hobbels die hun toegang tot ePC-gemeenschapsdelingen vergemakkelijken:

 • Cloud technologie: Cloudtechnologie biedt een veilige en schaalbare infrastructuur waardoor meerdere informationsystemen kunnen worden gekoppeld aan een bestaande IT-omgeving.
 • API-providers: API-providers bieden een eenvoudige manier om informatie van verschillende bronnen te integreren en gegevensinterfaces te verbeteren.
 • DS-connectiviteit: Digitale connectiviteit biedt organisaties niet alleen lagere kosten, maar vergemakkelijkt ook interacties tussen organisaties en andere partijen.
 • Dataopslag-oplossingen: Door dataopslag-oplossingen te gebruiken, kunnen organisaties efficiënter werken, omdat sterke beveiliging en opslagcapaciteit bruikbaar zijn als de dataverzameling groeit.

Om deze hobbels te overwinnen, moeten bedrijven zich toewijden aan de infrastructuur- en softwareontwikkelingsinspanningen die nodig zijn om aan de technologische vereisten van EPC-gebruikers te voldoen. Dit omvat het gebruik van geïntegreerde systemen, datacaptures, API’s, en cloudomgevingen om een interoperabel systeem dat de beschikbaarheid van informatie en data voor alle partijen verbetert te creëren.

6. Financiering om de 80% deadline te behalen voor het EPC gemeenschappelijke delen

Om de 80% deadline voor het EPC gemeenschappelijke delen te behalen, zijn er meerdere financieringsmogelijkheden. Deze financieringsmogelijkheden zijn:

 • Erfpacht: Met deze optie kunnen gemeenschappen leningen afsluiten op basis van de onroerendgoedwaarde van hun grond en de rente wordt bepaald op basis van marktrisico’s. Erfpacht kan als een aantrekkelijke optie worden beschouwd, omdat het kan leiden tot lagere rentes voor langere leningen.
 • Verkopen van gebouwen en grond: Gemeenschappen kunnen ook leningen verkrijgen door het verkopen van bestaande gebouwen en land. De opbrengst van de verkoop kan worden gebruikt om leningen af te sluiten met betere tarieven.
 • De staatslening: Staatsleningen bieden lage rentetarieven en gemeenschappen kunnen in aanmerking komen voor subsidie met de overheid als garantie voor betaling. Deze vorm van financiering kan als een goede alternatief worden gezien voor personen of gemeenschappen die geen onroerendgoed kunnen aanbieden als onderpand.

Ook zijn er initiatieven die worden ondersteund door de Europese Unie, zoals het Energieprestatiecertificaat (EPC) gemeenschappelijke delen, waarmee gemeenschappen kunnen profiteren van financiële steun. Deelname aan dit programma kan leiden tot aanzienlijke financiële besparingen en het kan ook een belangrijke bron van fondsen zijn voor het behalen van de 80% deadline.

7. De betekenis van een succesvol voltooide EPC gemeenschappelijke delen

Een succesvol voltooide EPC gemeenschappelijke delen helpt enorm bij het verbeteren van de duurzaamheid van het gebouw. Hiermee wordt niet alleen energie bespaard, maar ook extra licht en warmte. Hieronder worden acht punten beschreven waardoor een succesvol voltooide EPC gemeenschappelijke delen geslaagd is en de kosten en voordelen:

 • Gebouwen die energiezuiniger worden gemaakt, besparen energie en kosten.
 • Gebouwen die met energie bespaart, zijn milieuvriendelijk.
 • Gebouwen die op een energiezuinige manier zijn opgebouwd, hebben een betere lucht- en warmtebalans.
 • Er komt meer licht in het gebouw, wat beter is voor de planten en organismen die het gebouw bewonen.
 • Gebouwen die licht en warmte conserveren, kunnen bestand zijn tegen extreme temperaturen.
 • CSP-vermogenscentrales verhogen de energie-efficiëntie en verminderen het risico op uitval.
 • Het verbeterde klimaat en de verhoogde energie-efficiëntie dragen bij aan de leefbaarheid van de gemeenschap.
 • Het verlagen van de energie-econimie van een gebouw leidt tot een lager energieverbruik.

EPC gemeenschappelijke delen is een uitstekende manier om te besparen op energie en milieu. Door het installeren van energiebesparende apparaten en andere milieuvriendelijke technologieën, kan een gebouw comfortabeler en energie-efficiënter worden. Daarnaast zal een succesvol voltooide EPC gemeenschappelijke delen een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Door energie te besparen, beperkt u de uitstoot van schadelijke stoffen, rendeert u uw investering en verhoogt u het comfort van alle betrokkenen.

Het is gebleken dat er nog steeds veel vragen zijn en veel onzekerheid omtrent het EPC gemeenschappelijke delen. Het is daarom belangrijk dat zodra de schermvullende opmaakhandelingen in de komende maanden gedaan zijn, alle betrokkenen nauw contact met elkaar blijven onderhouden om ervoor te zorgen dat de opmaakhandelingen tijdig en correct afgerond worden. Met nog 75 dagen te gaan is tijd van essentieel belang om te voorkomen dat het EPC gemeenschappelijke delen te laat of onjuist wordt opgemaakt.*

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost