Pandenfonds verkoopt twee nieuwbouwwoningen in de Pluimstraat in Kortrijk

Het regionale pandenfonds ⁤van West-Vlaanderen heeft onlangs twee​ nieuwbouwwoningen ​in‌ de Pluimstraat in Kortrijk verkocht.⁤ Het pandenfonds heeft de woningen, ‍gebouwd in 2020, op de markt ⁣gebracht om ​te profiteren ⁢van de stijgende woningprijzen. Hier vind je meer informatie over de verkoop, ⁤de pandenfondsen en‍ de ⁣nieuwe ontwikkelingen in Kortrijk.

1. Nieuwe ⁤woningen in Kortrijk

De stad Kortrijk is in beweging. Er⁤ worden regelmatig nieuwe⁢ woningen gebouwd en‍ er⁢ wordt gewerkt aan andere verbouwingsprojecten. ⁢Hiermee wil Kortrijk zijn‌ bewoning verhogen op ‌lange termijn.‌

Er is reeds een ‌aantal⁢ recente fases ‍van woningen voltooid,‌ waarin⁤ meer dan⁢ 100 appartementen en ‍huizen beschikbaar waren. Ook heeft‍ Kortrijk ⁢een aantal ⁣grotere projecten ⁤geïnitieerd, waaronder een nieuwe woningontwikkeling met 250⁢ appartementen ⁣gelegen aan⁣ Kooiweg. Dit project biedt​ veel ruimte voor activiteiten en eco-vriendelijkheid.

Daarnaast zijn er nog ⁢andere projecten die bijdragen aan⁤ de bebouwing in Kortrijk. Een daarvan is:

 • Een⁢ woningontwikkeling aan het Malfontpad, die bestaat uit lage panden met⁢ meer dan 50 ⁣appartementen;
 • Een 1920 woningontwikkeling met⁣ 11⁤ huizen;
 • Een​ ontwikkeling aan​ Stuivenbergstraat​ met​ 15⁣ appartementen.

Deze⁢ nieuwe ontwikkelingen en ⁤verbouwingen zijn een‍ uitstekende manier om het leefbare Kortrijk te verrijken. En Kortrijk ‌blijft werken om zijn ⁤groei voort te zetten én om meer ⁣te bieden aan de gemeenschap.

2.​ Pandenfonds verkoopt twee nieuwbouwwoningen

Het ​Pandenfonds heeft twee nieuwbouwwoningen te koop aangeboden.⁣ De woningen liggen op⁢ een rustige locatie in het ‌centrum ‍van ​de stad en zijn goed verbonden met het openbaar vervoer. De kenmerken van de woningen zijn:

 • Woonoppervlakte van 85m2
 • Twee slaapkamers
 • Moderne keuken
 • Badkamer met douche en bad
 • Ruime woonkamer
 • Balkon​ en‌ tuin

De woningen ⁢hebben veel ⁢licht, een ‍open lay-out, cv-verwarming⁣ en zijn voorzien ‍van een⁣ energielabel A. Er⁣ zijn ⁤twee parkeerplaatsen beschikbaar. ​Deze twee nieuwbouwwoningen⁤ zijn direct beschikbaar en ⁢kunnen ‍worden bezichtigd voor meer informatie.

3. Locatie ‍nieuwbouwwoningen

Er zijn⁤ momenteel tal ⁣van ⁣nieuwbouwwoningen beschikbaar verdeeld over⁢ verschillende locaties. Dankzij de groeiende bevolking en het stijgende woningtekort is er enorm veel vraag naar⁢ dit type woning.

Voordelen van nieuwbouwwoningen

 • Meer beschikbaarheid: Er zijn meer ⁤nieuwbouwwoningen⁤ beschikbaar vanwege de​ economische voordelen.
 • Hogere⁣ kwaliteit: Nieuwbouwwoningen ⁤hebben de meest recente technologieën die worden geïnstalleerd met betrekking⁢ tot⁣ isolatie ⁤en energie-efficiëntie.
 • Beter ontwerp: Er wordt meer ‍aandacht​ besteed aan het ontwerp van ⁤elke ⁤woning, waardoor ze stijlvoller zijn en plezierige omgevingen creëren.
 • Lagere onderhoudskosten: Nieuwbouwwoningen ⁤hebben​ alleen ‍onderhoudsbeurten ⁤nodig⁢ in plaats ‌van structureel ‌onderhoud.
 • Kortere afwikkeling: De verkoop⁤ van nieuwbouwwoningen is veel ⁤sneller ‌en kost ⁢minder tijd dan‌ de verkoop van bestaande ⁢woningen.

Soorten locaties

 • Stedelijk ⁢gebied: Nieuwbouwwoningen kunnen‍ worden gevonden in stedelijke gebieden, waar het leven bruist‍ en in⁣ een hoog tempo‌ evolueert.
 • Suburbane gebieden.⁤ Hier kan men ⁣vinden beschikbare⁢ nieuwbouw ⁤woningen in de ​buitengebieden, ver van de⁢ drukte⁤ van de ‌steden.
 • Gezinsvriendelijke⁣ gebieden: Nieuwbouwwoningen in dit‍ gebied zijn ‍meestal gericht‍ op ⁣gezinnen, met voorzieningen voor kinderen en​ volwassenen.

4.⁢ Eigenschappen van ‌de nieuwbouwwoningen

De‍ nieuwbouwwoningen zijn van ⁣alle⁢ gemakken voorzien en staan garant ⁣voor de modernste technologieën ⁣en comfort.⁤ Vanwege de hoge energie-efficiëntie en moderne bouwmethoden is deze ​woning duurzaam en⁣ voldoet aan⁣ de laatste milieuvergunningen. Hier volgen ​de‍ belangrijkste eigenschappen:

 • Ruime woon-⁢ en slaapkamers
 • Volledig geïsoleerde‍ buitenmuren​
 • Hegemeubel
 • Moderne badkamer en keukenapparatuur
 • Hoogwaardige vloerafwerking
 • Veiligheids- en‌ brandbestendige⁢ afwerking
 • Energiezuinige verwarmingsinstallatie

De luifel kan‍ afzonderlijk⁤ worden gekocht en ​afhankelijk van ​de gewenste afwerking worden gemonteerd. Daarnaast​ zijn er‍ ook​ mogelijkheden voor het aanbrengen van een extra dak, bijvoorbeeld​ voor het plaatsen van‍ zonnepanelen. ‍Bovendien kunnen er op de ‌daken watertanks, zonnescreens ‌en zonneschermen worden ⁤geïnstalleerd om de energie-efficiëntie verder te⁢ verhogen.

5. ‌Voordelen van ​de nieuwbouwwoningen

Hoge kwaliteit

De ​nieuwbouwwoningen hebben een​ modern⁣ ontwerp en zijn van hoge kwaliteit. Ze zijn gemaakt⁣ met‌ de beste materialen​ en⁢ voldoen aan de laatste bouwvoorschriften. De bouw is stevig en degelijk⁣ en ⁢u kunt‍ erop vertrouwen dat ‍uw nieuwe woning‌ lang​ meegaat.

Lage energiekosten

De⁤ nieuwbouwwoningen zijn voorzien van moderne technologieën waardoor de energiekosten verlaagd worden.⁢ Zo zijn er energiebesparende kenmerken zoals goede isolatie, zonnepanelen, warmtepompen‌ en waterbesparende ⁣fixtures. Ook ⁣zijn er slimme technologieën ingebouwd die de energiekosten⁢ verder ⁢helpen verlagen, zoals intelligent⁤ stroombeheer en⁢ gecontroleerde ventilatie. Dit⁣ alles zorgt ⁢voor lagere energierekeningen.

 • Hoge kwaliteit
 • Lage energiekosten
 • Geen ​renovaties nodig
 • Milieuvriendelijk
 • Geen onderhoudskosten

6. Bezichtigingen van de nieuwbouwwoningen

Het‍ bezichtigen van een nieuwbouwwoning is een leuke ervaring, ​omdat u bijna direct​ kunt zien hoe uw droomwoning eruit zou⁣ zien. Er​ zijn​ verschillende manieren waarop u een ⁢nieuwbouwwoning ​kunt bezichtigen.

 • Open huis: Tijdens ⁤een open huis⁣ kunt⁤ u binnen​ lopen, waar u de woning kunt⁣ bekijken zonder te reserveren. Vaak bent u niet alleen; ‍vele ‌anderen zijn ook​ aanwezig‌ om de ⁤woning te⁢ bezichtigen en te overwegen.
 • Persoonlijke rondleiding: Als ⁤u meer ⁣tijd wilt spenderen ⁢aan het bekijken ‍van ‍de woning voordat u een aankoopbeslissing neemt, ⁣kunt ​u een persoonlijke, ​geleide rondleiding ⁢boeken. ‌Deze rondleiding biedt u de kans om vragen ⁤te ‌stellen aan ⁤de verkoper, evenals​ andere informatie die ⁣u ⁣zou‍ willen weten over de woning te ⁤verzamelen.‌

Daarnaast ⁢kunt u ook​ referentiepersonen raadplegen voor hun ervaringen met het⁢ bezichtigen‌ van een nieuwbouwwoning.⁢ Neem ⁣de ​tijd om‍ verschillende ‍nieuwe woningen‌ te ‌bezichtigen voordat ⁤u een beslissing neemt, om een ⁣goede ​vergelijking te kunnen ​maken.

7. Waarom investeren in ⁤de nieuwbouwwoningen?

Een nieuwbouwwoning ​is‍ een‌ aantrekkelijke‌ investering‌ voor mensen ‌met een beperkt budget. Om te beginnen zijn nieuwbouwwoningen vaak goedkoper dan bestaande woningen omdat⁢ ze zijn gebouwd als onderdeel van een groter bouwproject.‍ Dit betekent dat je meer ⁤waar voor je geld ⁣krijgt ​wanneer je in een⁢ nieuwbouwwoning investeert.⁢

Bovendien hebben nieuwbouwwoningen vaak⁢ ook een bredere ⁣waarde dan bestaande woningen omdat ze zijn voorzien van de meest moderne technische faciliteiten, zoals ⁢airconditioning en‌ centrale ‌verwarming. Deze ‍woningen⁤ hebben ‌ook een lagere energierekening omdat hun energie-efficiënte technologie⁢ ze in ⁣staat stelt energie ⁣te besparen. Als je dit combineert met ​onderhoudsvriendelijke functies, heb je ⁤de perfecte ​investering. Voordelen zijn onder ‌andere:

 • Goedkoper ‍dan bestaande woningen
 • Moderne technische faciliteiten ‌zoals ⁣airconditioning ⁣en centrale verwarming
 • Lagere​ energierekening
 • Onderhoudsvriendelijk

Ook‍ bieden ‍nieuwbouwwoningen meer opties wat betreft locatie. Deze opties omvatten⁢ bijvoorbeeld‍ woningen die dicht ⁤bij steden liggen en woningen⁣ die verder ​weg liggen waar het rustiger‍ is. ‌Hierdoor ⁤hebben‍ mensen de mogelijkheid om een woning te ⁤kiezen die het​ beste​ bij hun ​behoeften past. ​Daarnaast zijn nieuwbouwwoningen ⁣ook ⁣veiliger omdat ze over het algemeen geen langer levenloze ⁣structuren van eerder gebouwde ⁢woningen ‌hebben.

Met de verkoop‍ van de twee nieuwbouwwoningen in ​de ‍Pluimstraat in Kortrijk⁣ heeft het Pandenfonds⁣ weer twee woningen ⁤verkocht die eerder ‍in panden stonden. ​Het is zeker de moeite waard om te ‌investeren in ⁣woningen in Kortrijk, zeker als⁣ ze ‌gerecupereerd ‍zijn door ​het ‌Pandenfonds. We hopen dat de nieuwe eigenaars‌ er vele jaren gelukkig zullen wonen.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost