Schoolsite in Koksijde krijgt nieuwe bestemming met duurzaam woonproject

De schoolsite aan de Blindestraat in Koksijde krijgt een nieuwe bestemming met een duurzaam woonproject. De schoollocatie is al meer dan 30 jaar niet meer gebruikt als onderwijsvoorziening en is voornemens de oude structuren en gronden om te vormen tot een duurzaam woonproject. In dit artikel duiken we dieper in op het project, de plannen en de innovatieve ideëen die worden gerealiseerd.

1.Visie op duurzaam wonen in Koksijde

Koksijde durft te investeren in duurzaam wonen
Koksijde wil in de toekomst nog meer investeren in duurzaam wonen. Koksijde vervangt alle openbare verlichting door led-verlichting, verbetert de energieprestaties van woningen en bedrijfspanden en investeert in het opwekken van duurzame energie. De gemeente Koksijde wil hiermee de nog moeilijkere opgaven aanpakken die we tegenkomen in de strijd tegen klimaatverandering.

Duurzaam wonen betekent meer doen dan energieneutraal bouwen
Duurzaam wonen in Koksijde betekent meer dan alleen energieneutraal bouwen. De gemeente Koksijde wil ook klimaatbestendige gebouwen, die bestand zijn tegen de veranderingen in het klimaat zoals het stijgen van de zeespiegel, het toenemen van de waterstand in het maaiveld en zwaardere regenbuien. De gemeente streeft ernaar:

 • Om het gebruik van duurzame energie te bevorderen
 • Gebouwen zo duurzaam mogelijk te verbouwen
 • Meer aandacht te besteden aan ecologisch verantwoord bouwen
 • Meer ruimte te geven aan groene gebieden in Koksijde
 • Het herbestemmen van gebouwen en gebieden in Koksijde

2.Historisch kantoorgebouw van schoolsite in Koksijde gericht op nieuwe bestemming

In Koksijde is een historisch kantoorgebouw gevestigd dat gericht is op een nieuwe bestemming. Het gebouw staat op de site van de plaatselijke school en werd gebouwd in 1959. De school was destijds een van de eerste scholen in de streek met moderne materialen.

Het gebouw biedt een unieke kans om het gebied nieuw leven in te blazen. Er wordt gewerkt aan het restaureren van het gebouw met behulp van originele materialen, waaronder Keramische tegels, stenen en baksteen. Bovendien zijn er voorzieningen aangebracht zoals elektra, warm water en veroudering van de gevel.

 • Keramische tegels – originele materialen die gebruikt zijn bij het herstellen van het gebouw
 • Stenen en baksteen – voor het originele karakter van de buitenmuren
 • Elektra en warm water – voor de comfort en gemak van de gebruikers van het kantoorgebouw
 • Veroudering van de gevel – voor het behouden van het originele karakter van het gebouw

3.Herontwikkeling naar duurzaam woonproject met meerdere voordelen

Een duurzaam woonproject kan heel wat voordelen hebben voor de omgeving. Niet alleen voordelen voor de natuur, maar ook voor de bewoners en hun directe omgeving:

  Duurzaamheid

 • Duurzame materialen gebruiken bij de bouw en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen
 • Bewustwording rond het gebruik van energie en water
 • Een verminderd gebruik van fossiele brandstoffen
 • Het reduceren van fijnstof, stikstofoxiden en kooldioxide
  Voordelen

 • Besparingen door minder energieverbruik en lagere onderhoudskosten
 • Verhoging van het comfortniveau in huis door minder lawaai en geen rook
 • Toename van de levensstandaard met een lagere energierekening
 • Een verhoogde gezondheid door minder luchtvervuiling en fijnstof
 • Verlaging van de kosten van wonen als gevolg van een vermindering van het energieverbruik.

4.Expertise en partnerschap van lokale instanties als sleutel tot succes

Door samen te werken met lokale instellingen kunnen uw doelstellingen worden verwezenlijkt. Het is essentieel om experts te bevorderen die bekend zijn met de cultuur, lokale waarden en bestaande processen in hun gemeenschap. De expertise waarmee lokale instanties beschikken, leidt tot een meer effectieve implementatie van uw initiatieven.

 • Lokale instellingen kunnen uw initiatieven aanvullen met hun kennis en ervaring op het gebied van cultuur, waarden en bestaande processen;
 • Partnerschappen met lokale experts en instellingen kunnen de bereikbaarheid van initiatieven vergroten en een sociale beweging creëren;
 • Een gemeenschappelijke visie creëren en samenwerking bevorderen leidt tot een meer betrokken lokale gemeenschap;
 • Met behulp van lokale kennis levert een betere focus op lokale behoeften van gebruikers, wat resulteert in betere oplossingen;
 • Het is essentieel om experts en organisaties te betrekken met deskundigheid in de betreffende lokale gemeenschap.

Door ambitieuze initiatieven te starten met de lokale gemeenschap, kunnen lokale instellingen helpen bij het uitvoeren van projecten. Samenwerking tussen lokale instanties en deskundige partners is de sleutel tot het creëren van waardevolle, duurzame en efficiënte oplossingen. Dit in combinatie met regelmatige dialoog tussen de gemeenschap over processen en technische oplossingen, zal leiden tot effectieve veranderingen die aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van de gebruikers.

Het duurzame woonproject in koksijde vormt een goed voorbeeld van hoe zonovergoten schoollocaties in andere, duurzamebestemmingen kunnen worden omgezet. Het initiatief is niet alleen goed voor lokale inwoners maar ook voor de omgeving op lange termijn. De bouwwerkzaamheden voor het nieuwe woonproject zullen binnenkort van start gaan en we kunnen nu al uitkijken naar het eindresultaat.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost