Studiedag EU Green Deal op 21 november 2023

Op‍ 21 november‍ 2023 organiseert het Europees Loket een ⁢studiedag gericht op de⁣ Europese ​Green Deal. Deze dag staat in het teken van kennisuitwisseling ‌over⁤ de ⁤maatregelen die de Europese Unie heeft genomen om koolstofneutraal te⁢ worden en⁤ de gevolgen van de Green Deal voor‌ politiek, ondernemen en burgers. Tijdens deze studiedag zullen verschillende sprekers hun visie op de Green Deal delen om een beter inzicht te bieden over de implicaties en voordelen van deze ambitieuze plannen.

1. Wat verwacht je van de Studiedag EU Green Deal?

De Europese ⁣Unie heeft ​de inspanningen vergroot om duurzaamheid centraal te ‌stellen bij toekomstige beleidsontwikkelingen met de Green ⁣Deal. Deze studiedag richt zich op het verkennen van de ⁣betrokkenheid‍ van de Europese Unie in ‍het duurzame herstel ⁢van de Europese ⁣economie:

 • Leer over de kernonderdelen ‍van de Green Deal en​ hun kracht bij het aanpakken van de klimaatcrisis.
 • Een‍ betere inzicht verwerven ⁣in de veranderende trends binnen de EU-instellingen met betrekking tot sociale, ecologische en economische duurzaamheid.
 • Ontwikkel kennis ⁣en deskundigheid over het ​duurzame herstel in de Europese Unie en de consequenties voor bedrijven en andere stakeholdergroepen.
 • Luister naar sprekers uit de EU-instellingen en krijg toegang tot deskundigheid in ⁣de sector.

De Europees Green‌ Deal kan de toekomst van Europa definiëren. ⁤Deze studiedag biedt een kans om de geest van de⁣ Green Deal te omarmen, te leren ⁣over de ⁤topsectoren waar betrokkenheid is ⁣vereist⁢ en om te ontdekken hoe de Europese Unie de wereldwijde leider in duurzame ‌en innovatieve oplossingen voor‍ de toekomst kan worden. ⁤

2.‍ Hoe‍ bereid⁢ je je voor op de Studiedag EU Green Deal?

Om⁢ je zo goed mogelijk ⁢voor te bereiden‌ voor de ⁤”Studiedag ‌EU Green Deal” is het van belang dat ‌u genoeg kennis hebt over de onderwerpen die hierin⁢ aan bod komen. Om deze kennis goed te vergaren ‌adviseren wij u de volgende stappen ‌te zetten:

 • Bekijk ⁤de laatste versies van de plannen voor duurzaamheid PARIS-2015 en de‌ EU Green Deal; lees de documenten zorgvuldig en let op de basisbeginselen die hierin staan.
 • Leer meer over de‌ handelsovereenkomst tussen de EU en andere landen om een goede persoonlijke inzicht te krijgen in⁤ de voorgestelde veranderingen.
 • Volg een cursus⁤ over EU’s energiebeleid ​en waarom het steeds ‍belangrijker wordt om te gebruiken. Leer ook meer over de sterke consequenties van de energievraag en⁤ -aanbod.

Het is ook belangrijk dat u thuis de ​tijd neemt om recente gebeurtenissen binnen ⁢de sector te verkennen om een diepgaand begrip te ⁣krijgen van de discussies die op ‍de dag zullen plaatsvinden. Lees hiervoor de meest recente interviews met betrokkenen en artikelen geschreven door journalisten in ​dezelfde ⁤branche.

3. ⁢Voordelen van‌ deelname aan de Studiedag EU​ Green Deal

Als Deelnemer aan de ‌Studiedag EU Green Deal sta je aan het begin van een duurzame toekomst. ​Er ⁣zijn vele voordelen aan verbonden om deel te​ nemen, waaronder:

 • Educatie: Deelnemers kunnen zich verdiepen in ​de‍ principes van het EU Green​ Deal en in detail kennis maken met de specifieke projecten die onder het initiatief vallen.
 • Netwerken: Deelnemers kunnen hun ideeën, informatie en ervaringen delen met andere experts in⁣ het veld ⁣en persoonlijke contacten⁢ opdoen.
 • Inzicht: Deelnemers krijgen inzicht in hoe ze het ​EU Green Deal kunnen gebruiken in hun lokale acties ​of stappen die ze kunnen ⁣ondernemen⁢ om⁢ bij te dragen aan de Europese inspanningen voor duurzame ⁣ontwikkeling.

Ook kunnen deelnemers profiteren van⁣ de directe feedback van specialisten om een betere‌ toekomst‍ te creëren voor hun buurt, stad of regio. Zo kunnen ze krijgen begrip en advies over het⁣ opzetten van ​duurzame ​oplossingen, of ⁣het‍ uitvoeren van projecten die ‍bijdragen aan de⁣ EU Green Deal.

4. Wat neem je mee ⁤naar de Studiedag EU Green Deal?

Ontbijtmand:

Pak een goed gevulde ontbijtmand in voordat je naar de Studiedag EU Green Deal gaat. Zorg dat je voldoende ⁤eetbare ⁢energie hebt tijdens de sessies, ⁤inclusief wat snacks voor tussen de middag. ⁣Hieronder een lijst⁢ met wat je kan⁣ meenemen:

 • Zaden, noten⁣ en granen
 • Vers fruit en groente
 • Kashaper, muesli en yoghurt
 • Koffie, thee ​en sappen
 • Gedroogd fruit, chips en ontbijtkwark

Papierwerken:

Zorg ook dat je⁢ de juiste papieren bij je⁢ hebt om de Studiedag ​EU‍ Green Deal tot een succes te maken. Verzamel al⁣ je beleidsteksten,⁢ memoranda, bedrijfsgegevens en andere documenten voor je vertrekt. Zorg er tevens voor dat je toegang⁢ hebt tot je bedrijfsnetwerk als je documenten nodig hebt die nog niet ​zijn ‌afgedrukt. Vergeet⁤ niet ​je laptop of tablet en een ⁤stapel notitieblokken mee te nemen.

De⁤ Studiedag EU Green Deal werd georganiseerd voor ondernemers, bestuurders ​en beleidsmakers om een beter beeld te krijgen van wat ze‍ kunnen doen om te voldoen aan de Europese verplichtingen. De inhoudelijke discussies en interactieve⁤ sessies ⁢bood een doordringende ontleding⁣ van de onderwerpen en een kans voor deelnemers om hun ideeën met elkaar te delen. De workshopweg biedt kortom​ gelegenheid voor deelnemers om meer te weten te komen over hoe de EU Green ⁣Deal in de praktijk wordt gebracht. Een verslag van de studiedag ⁢is ⁤binnenkort beschikbaar op de website van de organisatie. Hopelijk hebben deelnemers veel geleerd over hoe ze een actieve bijdrage ‌kunnen leveren aan‌ de EU ⁤Green⁣ Deal-doelstelling.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost