Uitzending over EPC van Factcheckers schokt Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft geschokt gereageerd op een uitzending van Factcheckers, die uitgezonden werd vorige week. De uitzending besprak de energieprestatiecertificering (EPC), die gebruikt wordt om het energieverbruik van gebouwen te controleren. De discussie was zeer kritisch over de welvaart die de EPC opleverde. Hoewel VEKA erkent dat er verbeteringen nodig zijn in het systeem, meent het agency dat Factcheckers onevenwichtig geïnformeerde kijkers heeft achtergelaten. In deze artikel overzien we wat er precies gezegd werd in de uitzending en informeren we over de gevolgen en de antwoorden van VEKA.

1. “Uitzending Factcheckers onthult onjuistheden in EPC-berekeningen”

In de meest recente aflevering van Uitzending Factcheckers werd aandacht besteed aan de berekening van het energieprestatiecertificaat (EPC). Uit onderzoek blijkt dat er meerdere onjuistheden voorkomen in deze berekeningen, die van invloed zijn op de energie-efficiëntie van woningen. Hierdoor kunnen woningeigenaren misleid worden over de werkelijke energieprestaties van hun huis.

De onjuistheden zijn onder andere te wijten aan:

 • Foutieve invoer van gegevens door energiedeskundigen
 • Onvolledige of verouderde software voor de berekeningen
 • Gebrek aan controle en toezicht op de afgegeven EPC’s

Deze fouten kunnen leiden tot een te gunstige of ongunstige EPC-waarde, wat invloed heeft op de energiekosten en het comfortniveau van de woning. Het is daarom van groot belang dat er meer aandacht komt voor de nauwkeurigheid van de EPC-berekeningen.

2. “Vlaams Energie- en Klimaatagentschap geschokt door bevindingen”

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft met verbijstering gereageerd op de recente bevindingen van een onderzoek naar de energieprestaties van Vlaamse woningen. Uit het rapport blijkt dat een groot deel van de Vlaamse huishoudens nog steeds niet voldoet aan de minimale energienormen. Dit is zorgwekkend gezien de ambitieuze klimaatdoelstellingen die Vlaanderen zichzelf heeft gesteld.

 • Vooral bij oudere woningen zijn de energieprestaties ondermaats.
 • Er is een significant verschil tussen de energieprestaties van huur- en koopwoningen.
 • De grootste uitdagingen liggen bij het isoleren van daken en muren, en het vervangen van verouderde verwarmingssystemen.

Het agentschap benadrukt dat er dringend actie ondernomen moet worden om de situatie te verbeteren. Er wordt opgeroepen tot een verhoogde inspanning van zowel de overheid als huiseigenaren om de nodige investeringen in energiezuinigheid te stimuleren. Alleen zo kan Vlaanderen zijn rol spelen in het tegengaan van klimaatverandering en de overgang maken naar een duurzamere toekomst.

3. “Experts twijfelen aan betrouwbaarheid van energieprestatiecertificaten”

Volgens recente onderzoeken zetten sommige deskundigen vraagtekens bij de betrouwbaarheid van energieprestatiecertificaten (EPC’s). EPC’s zijn documenten die bij verkoop of verhuur van woningen en gebouwen een indicatie geven van de energie-efficiëntie, maar er zijn aanwijzingen dat de scores niet altijd overeenkomen met de werkelijke energieprestaties.

De kritiekpunten die worden geuit zijn onder andere:

 • Inconsistenties in de methodiek die wordt gebruikt om de energieprestaties te meten.
 • Verschillen in interpretatie van de resultaten door verschillende beoordelaars.
 • Verouderde informatie die wordt gebruikt bij het opstellen van het certificaat.

Ook wordt de vrees geuit dat de EPC’s niet voldoende rekening houden met de impact van toekomstige klimaatveranderingen op het energieverbruik.

4. “Onderzoek toont aan dat EPC-scores niet altijd correct zijn”

Uit recent onderzoek blijkt dat de Energieprestatiecertificaten (EPC) van woningen niet altijd een betrouwbaar beeld geven van de werkelijke energieprestatie. In sommige gevallen wordt de energie-efficiëntie van een woning overschat, terwijl in andere gevallen deze juist wordt onderschat. Dit kan leiden tot verkeerde verwachtingen bij kopers en huurders van woningen.

De volgende factoren spelen een rol bij het incorrect vaststellen van EPC-scores:

 • Onvolledige informatie: Bij het opstellen van een EPC wordt niet altijd alle relevante informatie meegenomen, zoals de kwaliteit van de isolatie of de aanwezigheid van energiebesparende maatregelen.
 • Subjectiviteit: De beoordeling van de energieprestatie is afhankelijk van de deskundigheid en het oordeel van de energiedeskundige die het certificaat opstelt.
 • Verouderde gegevens: De EPC-scores zijn gebaseerd op gegevens van het moment van opname, die in de loop van de tijd kunnen veranderen door bijvoorbeeld renovaties of wijzigingen in het energieverbruik.

Het is daarom belangrijk om kritisch te blijven kijken naar EPC-scores en deze te zien als een indicatie, niet als een absolute waarheid.

5. “Wat betekent dit voor huiseigenaren en potentiële kopers?”

De recente veranderingen in de hypotheekrenteaftrek en de huizenmarkt hebben verschillende gevolgen voor huiseigenaren en potentiële kopers. Voor huiseigenaren kan dit betekenen dat zij minder belastingvoordeel hebben op hun hypotheekrenteaftrek. Dit kan leiden tot hogere maandlasten, vooral voor diegenen met een hogere hypotheek. Aan de andere kant kunnen de veranderingen ook kansen bieden voor mensen die hun huis willen verkopen, aangezien de vraag naar woningen hoog blijft en de prijzen stijgen.

Voor potentiële kopers kunnen de veranderingen zowel positief als negatief uitpakken. Aan de ene kant kan het lastiger worden om een hypotheek te krijgen door de strengere regels en de hogere huizenprijzen. Aan de andere kant kan het aanbod van woningen toenemen door de verkoop van huiseigenaren die hun maandlasten niet meer kunnen betalen. Hieronder volgt een lijst met de voornaamste gevolgen:

 • Hogere maandlasten voor huiseigenaren door verminderde hypotheekrenteaftrek
 • Stijgende huizenprijzen waardoor het voor kopers moeilijker wordt om een betaalbare woning te vinden
 • Moeilijker om een hypotheek te krijgen door strengere eisen van banken en kredietverstrekkers
 • Meer aanbod op de woningmarkt door verkoop van huiseigenaren die hun lasten niet meer kunnen dragen

6. “Reacties van de overheid en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap”

De overheid heeft verschillende reacties gegeven op de kritiek rond het Vlaams Energie- en Klimaatplan. Zo heeft minister Zuhal Demir benadrukt dat er hard wordt gewerkt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en dat er al verschillende maatregelen zijn genomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Daarnaast heeft het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap aangegeven dat er verschillende acties worden ondernomen om het plan te verbeteren, waaronder:

 • Het verhogen van investeringen in hernieuwbare energie
 • Het stimuleren van energiebesparing bij zowel bedrijven als particulieren
 • Het verminderen van de uitstoot van de industrie door middel van innovatieve technologieën

7. “Hoe nu verder met de EPC-regelgeving in Vlaanderen?

De EPC-regelgeving (Energieprestatiecertificaat) in Vlaanderen heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. In de toekomst zullen er waarschijnlijk strengere normen komen, aangezien de Vlaamse regering streeft naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Dit betekent dat eigenaren van woningen en gebouwen mogelijk extra maatregelen moeten nemen om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Mogelijke aanpassingen in de EPC-regelgeving:

 • Verlaging van de maximaal toegestane EPC-waarden.
 • Invoering van een verplichte EPC-keuring bij verkoop en verhuur van alle gebouwen, niet alleen residentiële panden.
 • Subsidies en financiële steun voor eigenaren om energiebesparende maatregelen te implementeren.
 • Strengere handhaving en controle op de naleving van de EPC-regelgeving.

Het is belangrijk dat eigenaren en bewoners op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de EPC-regelgeving, zodat zij tijdig actie kunnen ondernemen om aan de toekomstige eisen te voldoen. Er wordt ook verwacht dat de overheid zal blijven inzetten op bewustmaking en educatie om het belang van energiezuinig wonen te onderstrepen.

Dit artikel toont aan dat er momenteel nog veel vragen zijn rond het feit dat de EPC-vereisten meer dan 700% verschillen tussen Brussel en Wallonië. Hoe deze discrepantie daadwerkelijk wordt veroorzaakt, moet nog worden verduidelijkt. Factcheckers hebben een goed doel gediend door kritisch te zijn op de beweringen van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Zo kunnen de betrokken partijen hopelijk het onvermijdelijke debat aangaan, waardoor een gesynchroniseerde EPC-schalenvergelijking over de hele regio kan worden bepaald.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost