Vastgoedkoopkracht daalt tot 103 m² voor gemiddeld Belgisch huishouden

De laatste vastgoedprijzen in België zijn gedaald ten opzichte van vorige maand. Volgens cijfers van de Belgische Federale Staat is de vastgoedkoopkracht daarom gedaald tot 103 m² voor het gemiddelde Belgische huishouden. Wat betekent dit voor de eigenaars van eigendommen in België? We bespreken hieronder wat deze cijfers betekenen voor Belgische eigenaars.

1. Vastgoedkoopkracht daalt tot 103 m² voor gemiddeld Belgisch huishouden

Volgens cijfers van Eurostat is de koopkracht voor een gemiddeld Belgisch huishouden gedaald tot 103 m² voor vastgoed.

De daling van de vastgoedprijzen heeft diverse oorzaken.

  • Veranderingen in de bankregelgeving: De banken hebben hun financieringstoestemmingen voor vastgoedkredieten aangepast. Als gevolg hiervan is het moeilijker geworden voor potentiële kopers om een krediet te verkrijgen.
  • De versoepeling van de markt: Er zijn een groeiend aantal woningen beschikbaar op de markt. Dit heeft ervoor gezorgd dat de prijzen van het vastgoed zijn gedaald.

Sources: zowel Brussel Times als De Standaard

2. De impact op de Belgische vastgoedmarkt

De stijging van de vastgoedprijzen in België blijft zich voortzetten. Het voorbije jaar heeft gezien dat prijzen met maar liefst 5 tot 10% zijn gestegen. In sommige gebieden is dat zelfs nog bijna dubbel zo veel. Dit heeft een zeer positieve invloed gehad op de markt.

Het Belgische vastgoed is aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders, wat resulteert in nog verdere prijsstijgingen. Common law-regels geven ook meer zekerheid, wat de beleggers bemoedigt om verder hun geld te steken in de Belgische vastgoedmarkt.

  • Stijging van de vastgoedprijzen in België: prijzen met 5 tot 10% gestegen
  • Aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders: resulteert in verdere prijsvermeerdering
  • Common law-regels: bieden meer zekerheid voor investeerders

3. De gunstige effecten van de daling

Verminderde prijsstijging – Het lagere bbp-percentage heeft ook grote voordelen. De prijsstijging voor goederen en diensten neemt af. Dit betekent dat consumenten en bedrijven meer kunnen uitgeven aan andere zaken, bijvoorbeeld huur, lonen, winkelmandjes, arbeidszorgen, kosten voor het bedrijfsleven of uitbesteding. Al deze factoren dragen bij tot een betere economische situatie.

Verhoogde concurrentiekracht – Bedrijven die minstens een product of dienst produceren en verkopen verbeteren hun concurrentiekracht in tijden van een economische krimp. Wanneer de productiekosten van grote bedrijven dalen, zijn kleine ondernemingen in staat om hun prijzen laag te houden. Dit maakt hun producten en diensten aantrekkelijker en kunnen ze omzet genereren. Amateurs kunnen hun financiële voorsprong behouden door het produceren van betaalbare producten of diensten.

4. Wat kan er worden verwacht in de komende jaren?

De komende jaren wordt er verwacht dat er veel veranderingen zullen plaatsvinden in de bedrijfsuitgaven
en de ambities van bedrijven. Er zal veel meer bewustwording onder bedrijven en klanten zijn ten aanzien van duurzaamheid.

  • Business modellen zullen moeten veranderen om aan de nieuwste milieu-eisen te voldoen.
  • Veel bedrijven zullen zich meer toeleggen op meer eco-vriendelijke producten en diensten.
  • Bedrijven zullen meer samenwerken om de toekomstig milieuproblemen, zoals klimaatverandering, aan te pakken.

Innovatieve technologieën zullen ook hun intrede doen. Bedrijven zullen meer gebruik gaan maken van geautomatiseerde processen, zoals cloud computing, big data analytics en machine learning. Deze technologieën zullen helpen hun bedrijfsuitgaven te verminderen en hun producten en diensten aan de eisen van de klanten aan te passen. Daarnaast zal digitalisering een grote rol spelen in de bedrijfsuitgaven. Bedrijfstoepassingen zullen alle soorten informatie van buitenaf verzamelen om hun bedrijfsprocessen te verbeteren.

Het is duidelijk dat de vastgoedkoopkracht in België heeft gedaald. Dit betekent dat mensen normaliter minder woning en dus minder nuttige ruimte hebben voor een gemiddeld huishouden. Een goed inzicht in de prestaties van de vastgoedmarkt is belangrijk om beslissingen te nemen over de toekomst. We hopen dat de trend van vermindering van de vastgoedkoopkracht afneemt, zodat het gemiddelde huishouden meer ruimte kan hebben.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost