Vastgoedprijzen stijgen voor het eerst in een jaar tijd

Een jaar na het begin van de coronacrisis zien experts een verschuiving in de Nederlandse vastgoedmarkt. Vastgoedprijzen zijn voor het eerst in een jaar tijd weer gestegen, wat aanduidt dat onroerend goed weer een interessant beleggingsobject kan zijn. In deze artikel zullen we dieper ingaan op de huidige situatie op de vastgoedmarkt in Nederland.

I. Wat veroorzaakt de stijging van de vastgoedprijzen?

De stijging van de vastgoedprijzen wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Allereerst heeft de vermindering van het aantal woningen een invloed. Er wordt minder vastgoed gebouwd, waardoor de prijs van het overgebleven vastgoed wordt opgedreven. Hieronder vind je een verdere uitleg van deze en andere factoren:

 • Een algemene economische groei: bij een sterke economie worden bedrijven steeds beter en willen mensen beter wonen. Hierdoor rijst de eis naar vastgoed.
 • De toenemende stedelijke invulling: in steden en grote plaatsen waar veel professionaliteit wordt verleend, zal de concurrentie op de woningmarkt stijgen en zal de vastgoedprijs omhoog gaan.
 • De terugverdientijd van energiebesparende installaties: als je energiezuinige installaties in je pand invoert, heeft dit een effect op de vastgoedwaarde. Ook als je deze installaties niet directer kan betalen, zal de waarde van je pand stijgen.

Demografische verschuiving: met de vergrijzing in onze samenleving komt er steeds meer behoefte aan gemakkelijk te bewonen woningen waarbij de kosten zo laag mogelijk blijven. Dit heeft, evenals bij alle andere punten, een enorme invloed op de huizenprijzen.

II. Wat zijn de gevolgen van de stijging voor consumenten?

Voor consumenten hebben de stijgende kosten een aantal consequenties.

 • Kosten voor het kopen van goederen of diensten zullen stijgen, waardoor consumenten minder financiële middelen hebben om producten en diensten te kopen.
 • Verhoogde kosten worden doorgegeven aan consumenten, waardoor de prijzen van goederen en diensten stijgen.
 • Consumenten zullen hun bestedingen verminderen als gevolg van de stijgende kosten, waardoor de verkoop van producten en diensten waarschijnlijk zal dalen.

De effecten zijn over het algemeen afhankelijk van de industrie en het land waar de kostenstijgingen plaatsvinden. In sommige landen zal deze stijging bijvoorbeeld leiden tot de stijging van consumentenprijzen en lagere marges voor de producenten. In andere landen kan de stijging van kosten een financiële druk op consumenten en bedrijven betekenen, waardoor bedrijven moeten bezuinigen op personeel, productiekosten, of beide.

III. Hoe is de toekomst van de vastgoedprijzen in Nederland?

Als het gaat om de vraag of de vastgoedprijzen in Nederland samen met meer dan 5,6 procent stijgen in 2020, dan is het moeilijk te voorspellen. De uitbraak van COVID-19 heeft de vastgoedsector erg zwaar getroffen en het is onmogelijk om exact te voorspellen wat de economische gevolgen zullen zijn en hoe dit uiteindelijk zal uitwerken op de woningprijzen.

Volgens experten is het echter nog steeds mogelijk dat huizenprijzen in Nederland stijgen in 2020. Vooral de duurdere huizen hebben de neiging om te stijgen in waarde. Huizen met een lagere waarde worden meestal minder gevraagd, vooral door de relatief lage rentetarieven en de relatief hoge huizenprijzen.

 • Rentetarieven: rentetarieven zijn erg laag, wat betekent dat mensen meer geld hebben om te lenen voor de aankoop van een huis. Dit kan de prijzen doen stijgen.
 • Inflatie: hogere inflatie helpt de vastgoedmarkt, omdat mensen meer geld uitgeven om een huis te kopen.
 • Vraag naar woningen: de vraag naar woningen is hoog, wat kan betekenen dat woningenprijzen stijgen.

IV. Wat kunnen consumenten doen om te profiteren van de stijging?

Als consumenten willen profiteren van de stijging, moeten zij een aantal stappen volgen:

 • Vraag deskundig advies van financieel professionals zoals accountants of beleggingsadviseurs om een gefundeerde investeringskeuze te maken.
 • Investeer op de lange termijn in plaats van op de korte termijn. Investeren op de lange termijn helpt consumenten om de marktschommelingen te compenseren.
 • Neem deel aan evenementen, seminars en cursussen die gerelateerd zijn aan financiën en beleggingen.
 • Onthoud dat er geen fatsoenlijke rendementen zonder een aanzienlijk risico zijn. Laat je daarom niet misleiden door exorbitante rendementen die worden beloofd door leveranciers.

Neem altijd enkele precavertief maatregelen als je gaat beleggen. Kies alleen bekende producten waarvan je weet wat de specifieke doelstellingen zijn en hoe ze hun doelstellingen bereiken. Lees de prospectus voordat je investeert.

De samenvoeging van meer bedrijfsmatig vastgoed, leningen die nog steeds heel gemakkelijk verkrijgbaar zijn en een toenemende internationale economie die investeringen stimuleert heeft de vraag naar vastgoed duidelijk verhoogd. Hopelijk zal deze trend zich de komende jaren voortzetten en kunnen de marktpartijen samenwerken om oplossingsgericht te blijven en de economische crisis te overwinnen.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost