Vlaams Bouwoverlegcomité tekent krijtlijnen voor duurzame bouwsector

Het Vlaams Bouwoverlegcomité heeft opnieuw een stap gezet in het duurzamer maken van de bouwsector. De afgelopen dagen tekenden de leden krijtlijnen om de bouwsector een groenere toekomst te geven. In dit artikel blikken we terug op deze afspraken en leggen we de volledige duurzaamheidsagenda bloot.

1. Vlaams Bouwoverlegcomité stelt kaders vast voor duurzame bouwsector

Het Vlaams Bouwoverlegcomité heeft de afgelopen maand kaders vastgesteld voor de duurzame bouwsector. Deze kaders zijn ontworpen om de energie-efficiëntie van gebouwen te verhogen, evenals hun duurzaamheid. Het doel is om te voldoen aan de uitdagingen die de stijgende energieprijzen met zich meebrengen.

De kaders van het Bouwoverlegcomité bevatten een aantal hoofdthema’s. Deze zijn:

 • Hergebruik: Het hergebruik van materialen en grondstoffen is cruciaal voor het verminderen van milieuverontreiniging en waterconsumptie.
 • Warmtewinst: Duurzame bouwstrategieën bieden kansen voor energiebesparing door warmterecuperatie uit ventilatiesystemen.
 • Duurzaam ontwerp: Het ontwerp van duurzame bouwconstructies is belangrijk voor het optimaliseren van de energieprestatie van een gebouw.

2. Hoe krijgt Vlaanderen ook een duurzame bouwsector?

Vlaanderen heeft een duurzame toekomst voor de bouwsector nodig. Er zijn verschillende manieren waarop we onze bouwsector kunnen verduurzamen, waaronder:

 • Het gewenste niveau van duurzaamheid bepalen. Het is belangrijk om een doel te stellen wat betreft duurzaamheid. Vorm een commissie die verantwoordelijk is voor het bepalen van richtlijnen om de standaardduurzaamheid te waarborgen.
 • Hergebruik promoten. We kunnen duurzaam bouwen door materiaal te hergebruiken waar mogelijk. Door de terugvloeiing van hergebruikte producten in het systeem te verbeteren, kunnen we kosten verminderen.
 • Ongebruikelijke en duurzame materialen gebruiken. Bepaal wat voor materialen benodigd zijn voor projecten, en zoek naar innovatieve en duurzame alternatieven. Deze materialen kunnen met minimale milieu-impact gebruikt worden.
 • Recyclen en afval verminderen. Afval verminderen is een belangrijke richtlijn bij het bouwen van duurzaam. Er zijn verschillende technieken beschikbaar om afval te beperken, waaronder het recyclen van materialen en het gebruik van recyclingsystemen.

De invoering van duurzaamheid in de bouwsector heeft tal van voordelen. We kunnen bijvoorbeeld de kosten verminderen en ook onze ecologische voetafdruk verkleinen, terwijl tegelijkertijd onze levensstijl verbetert. Door duurzaamheid in de bouw te gebruiken, kunnen we ook nieuwe en innovatieve manieren bedenken om materialen en energie efficiënt te gebruiken.

3. Welke kaders hanteert het Vlaams Bouwoverlegcomité?

Het Vlaams Bouwoverlegcomité (VoBC) hanteert verschillende kaders wanneer een bouwproject nauwkeurig te beoordelen en te evalueren. Deze kaders bieden het VoBC de nodige richtlijnen waaraan het moet voldoen bij het kiezen van bouwmaterialen voor een project en het stimuleren en beoordelen van het ontwerpproces.

 • Milieukader – De milieustandaarden en richtlijnen vormen de basis voor de gezondheid en veiligheid van de omgeving waarin een bouwproject plaatsvindt. VoBC kijkt naar milieuvriendelijke producten en processen, zoals het gebruik van hernieuwbare energie, vermindering van de afvalproductie en het beheren van waterbronnen.
 • Klimaatkader – Door het klimaatkader in acht te nemen door middel van veiligheidsmaatregelen, zoals het ontlenen van energiebesparingstechnologieën, energie-efficiëntie en duurzame materialen, wordt klimaatverandering vermeden.
 • Sociaal Kader – Voldoening aan de sociale eisen is een belangrijke factor voor het versterken van de kwaliteit van samenlevingsoplossingen. Het VoBC zorgt ervoor dat arbeidersrechten en sociale zekerheid gewaarborgd blijven en dat er voorzieningen voor behoeftige bevolkingsgroepen zijn.
 • Bouwkwaliteitskader – Dit kader richt zich op kwaliteitsnormen die moeten voldoen aan de bouwcode. Daarnaast streeft VoBC technische standaarden na en verstrekt het aanvullende informatie over bestaande en moderne bouwmaterialen.

Het VoBC garandeert verder dat de bouwprojecten aan alle wetgeving voldoen die ter bewaring van het culturele erfgoed wordt geïmplementeerd. Dit kader omvat normen in verband met duurzaamheid, innovatie, recyclage, kwaliteitszorg, veiligheid, hygiëne en responsieve stadsontwikkeling.

4. Voordelen van duurzame bouwsector voor Vlaanderen

Vlaanderen ligt aan de Europese vooravond van de strijd tegen klimaatverandering. Hierom is het belangrijk om een shift naar duurzame bouw te maken. De volgende vier voordelen maken duurzaam bouwen een win-winsituatie:

 • Economisch voordeel: De verplichte energieprestaties van woningen door de Vlaamse Bouwmeester verlaagt de energiekosten en bevordert innovatie. Dit draagt bij tot een sterke economische groei in Vlaanderen.
 • Never-ending Savings: In de lange termijn biedt duurzame bouw meer voordelen dan alleen lagere energiekosten. Een foutloos ontwerp bij de bouw van een huis kan veranderingen en achterstallig onderhoud verminderen, waardoor de eigenaar lange tijd voordeel heeft van de lagere energie- en onderhoudskosten.

Daarnaast is duurzame bouw ook voordelig voor het milieu. Het produceert minder aan koolstofemissies en afval en zorgt ervoor dat het stedelijke milieu aangenaam blijft. Dit bevordert het welzijn en verbetert de kwaliteit van leven van de bewoners. Ook bevordert het duurzame bouwen bij de bevolking het besef dat de verantwoordelijkheid voor het milieu bij iedereen ligt.

Het Vlaams Bouwoverlegcomité heeft de krijtlijnen uitgezet voor de duurzame bouwsector. Daardoor hebben bedrijven en overheden duidelijkheid over de economische kansen en uitdagingen binnen de sector. De verplichtingen worden gesteld op een manier die bevordering van milieubewust ondernemen stimuleert. Het is nog afwachten welke initiatieven er zullen worden genomen, maar een ding staat vast: de bouwsector zal continu zichzelf moeten verbeteren om binnen duurzaamheid te blijven ontwikkelen.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost