Voormalig Sint-Pietersgasthuis krijgt nieuwe invulling

Het oude Sint-Pietersgasthuis in Gent heeft de afgelopen jaren een flinke transformatie ondergaan. Na jaren van verwaarlozing is het voormalig ziekenhuis nu een multifunctioneel gebouw met een aantal interessante nieuwe mogelijkheden. In deze artikel kijken we naar deze nieuwe invulling van het oude Sint-Pietersgasthuis. We zullen de verschillende voorzieningen en de betekenis ervan voor de stad en haar inwoners bespreken.

1. Voormalig Sint-Pietersgasthuis: verleden, heden en toekomst

Het voormalige Sint-Pietersgasthuis staat al meer dan 57 jaar aan de Oudburg in Brugge. Vroeger was dit een klein en rustig ziekenhuis en kwamen er artsen en verpleegsters samen om zieke bewoners van de stad te helpen. Tegenwoordig is het een gerenommeerd centrum voor medische voorzieningen.
Het centrum biedt tegenwoordig een breed scala aan medische diensten:

 • Therapieën: fysioterapie, ergotherapie, zoals sessies voor cardiologie, neurologie, pediatrie en psychologie.
 • Ambulante zorg: diagnostiek, behandelingen, controles en follow-up.
 • Dagkliniek: diagnostiek en behandeling van patiënten die meestal dezelfde dag worden opgenomen en ontslagen.

Het Sint-Pietersgasthuis ziet de toekomst optimistisch tegemoet. In de komende jaren zal er hard worden gewerkt aan de verdere uitbreiding van de medische diensten. Er wordt bijvoorbeeld aan een sauna gewerkt, maar ook worden er verbouwingen uitgevoerd om kamers comfortabeler te maken en om meer faciliteiten te bieden. Tevens is er geïnvesteerd in technologie om medische diensten te verbeteren, zoals het gebruik van vestiging-gebaseerde behandelingen.

2. Voormalig Sint-Pietersgasthuis krijgt nieuwe bestemming

Het voormalige Sint-Pietersgasthuis in de Belgische stad Gent wordt herbestemd. Het rijksmonumentale gebouw stamt uit de 19e eeuw en is de voornaamste bezienswaardigheid in het stadscentrum. Nu krijgt het nieuwe leven ingeblazen, door het Van Gelder-chairpainting-project.

Het plan van het project is om de weelderige geschilderde panelen in het gebouw, die vele jaren lang verborgen zijn geweest, te restaureren. De panelen, die zijn gemaakt door de Nederlandse kunstenaar Van Gelder, zullen worden verfraaid en gerestaureerd. Het doel is om het kunstwerk te behouden, terwijl het complex een nieuwe geschikte bestemming krijgt.

 • Rooms-Katholieke Kerk – Bracht honderden jaren geleden verlichting en onderwijs aan de Gentenaars.
 • Kunstgallerij – Het pand wordt gebruikt als plek om de restauratie van de panelen tentoon te stellen.
 • Rotschool voor Kunst en Handwerk – Het panelenhonk wordt gebruikt door kinderen als creatieve workshop om de schoonheid van de panelen te omarmen.

De nieuwe bestemming van het voormalige Sint-Pietersgasthuis draagt bij aan de schoonheid en het rijke culturele patrimonium van de stad Gent. Niemand kon voorspellen dat deze oude monumentale kerk een hub voor kunst, cultuur en onderwijs zou worden.

3. Kansen en uitdagingen bij het herbestemmen van het terrein

Het herbestemmen van een terrein brengt interessante kansen en uitdagingen met zich mee. Het is een creatief proces om het beste uit het terrein te halen en de locatie aan te passen aan de huidige behoefte. Hieronder zijn enkele aspecten weergegeven die kenmerkend zijn voor het herbestemmen van een terrein.

Kansen

 • Flexibiliteit: Er kan gespeeld worden met verschillende functies, zoals recreatieve voorzieningen of zelfs horeca.
 • Schaalbaarheid: De mogelijkheden zijn schaalbaar, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor kleine bedrijven of start-ups.
 • Opleving van de buurt: Door het toevoegen van nieuwe functies en gebouwen, kan het leven in de buurt in positiief opgeknapt worden.

Uitdagingen

 • Voorbereiding: In de voorbereiding is veel kennis en kunde nodig. Expertise op het gebied van urban design, stedenbouw en architectuur is essentieel.
 • Financiering: Omdat zo’n project vaak gericht is op de toekomst, kost het veel geld om te investeren in de ontwikkeling.
 • Langetermijndenken: Om ervoor te zorgen dat het terrein blijvend duurzaam wordt, is een lange termijn visie nodig.

4. Visie van de stad op de toekomst van het Sint-Pietersgasthuis

Het Stadsbestuur van Gent hecht veel waarde aan Sint-Pietersgasthuis en zijn toekomst. Mede dankzij de kunde en het talent van de medische professionals en de waardige omgeving waarin zij verblijven, blijft het gasthuis een belangrijke schakel voor het verlenen van zorg in Gent. De stad heeft dan ook de volgende visie op het Sint-Pietersgasthuis:

 • Kwaliteitsvolle zorg: Gent wil dat het Sint-Pietersgasthuis blijft voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en goede zorg biedt aan alle patiënten, ongeacht hun afkomst.
 • Verborgen schoonheid: Gent erkent het historische belang van Sint-Pietersgasthuis en wil het behouden van de schoonheid en het karakter van de locatie.
 • Huling: Gent gelooft dat alle inwoners toegang moeten hebben tot adequate en betaalbare gezondheidszorg, zodat Sint-Pietersgasthuis als een hedendaags en betaalbaar ziekenhuis kan blijven functioneren.

Het gebouw en de instelling staan al bijna 100 jaar in Gent en het is belangrijk dat de stad de best mogelijke zorg kan blijven verlenen. Daarom werkt Gent samen met de medische professionals op Sint-Pietersgasthuis om ervoor te zorgen dat het gasthuis de juiste middelen krijgt om de komende jaren kwaliteitsvolle zorg te blijven verlenen.

Het voormalige Sint-Pietersgasthuis heeft een nieuwe invulling gekregen waardoor het een multifunctioneel gebouw wordt met veel mogelijkheden. Inspanningen om de geschiedenis van het gebouw in ere te houden zijn een kroon op het werk. Hoopvol kijken we uit naar de opening van het nieuwe multifunctionele gebouw.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost