Welke kosten komen kijken bij het kopen van een woning?

Het kopen van een woning is één van de belangrijkste financiële en emotionele beslissingen van je leven. Voordat je beslist om op zoek te gaan naar je droomhuis, is het belangrijk om je bewust te zijn van alle kosten die daaraan verbonden zijn. In dit artikel bespreken we de verschillende kosten die komen kijken bij het kopen van een woning.

1. Inleiding: de bijkomende kosten bij het kopen van een woning

Bij de aankoop van een woning komen vaak meer kosten kijken dan alleen de aankoopprijs van het huis zelf. Deze bijkomende kosten kunnen soms voor verrassingen zorgen bij de koper. Het is daarom belangrijk om hier vooraf goed van op de hoogte te zijn en rekening mee te houden in het budget.

Enkele van deze bijkomende kosten zijn:

 • Overdrachtsbelasting: Dit is een belasting die betaald moet worden over de waarde van de woning. De hoogte van de overdrachtsbelasting kan verschillen per situatie.
 • Notariskosten: Voor de overdracht van de woning is een notaris nodig. De kosten hiervoor kunnen variëren afhankelijk van het notariskantoor.
 • Kosten koper: Onder de kosten koper vallen onder andere de overdrachtsbelasting, notariskosten en eventuele makelaarskosten.
 • Hypotheekadvies- en bemiddelingskosten: Wanneer je een hypotheek afsluit, brengen de hypotheekadviseur en bemiddelaar ook kosten in rekening.

2. Overdrachtsbelasting: wat is het en hoeveel kost het?

Overdrachtsbelasting is de belasting die u betaalt wanneer u een woning of andere onroerende zaak koopt. Het wordt geheven door de Nederlandse overheid en is een percentage van de koopsom van het pand. Er zijn verschillende tarieven voor de overdrachtsbelasting, afhankelijk van het type onroerend goed en de status van de koper.

 • Woningen: Voor woningen geldt een tarief van 2% van de koopsom. Dit tarief is van toepassing voor zowel starters als doorstromers op de woningmarkt. Starters (mensen onder de 35 jaar die voor het eerst een huis kopen) kunnen echter onder voorwaarden vrijgesteld worden van overdrachtsbelasting.
 • Niet-woningen: Voor niet-woningen, zoals bedrijfspanden, winkels of grond, geldt een tarief van 6% van de koopsom. Er zijn echter situaties waarin een verlaagd tarief of vrijstelling kan worden toegepast.

De hoogte van de overdrachtsbelasting kan een aanzienlijke invloed hebben op de totale kosten van het kopen van een pand. Het is daarom belangrijk om hiermee rekening te houden bij het bepalen van uw budget voor het kopen van een huis of ander onroerend goed. Overdrachtsbelasting wordt in principe betaald door de koper, maar het kan ook door de verkoper worden betaald als dit in de koopovereenkomst is vastgelegd.

3. Notariskosten: waarvoor betaal je en wat zijn de gemiddelde tarieven?

Als je een huis koopt, krijg je te maken met notariskosten. Dit zijn kosten die je betaalt voor de diensten van de notaris bij het opstellen en passeren van de notariële akte. De notariskosten bestaan uit verschillende onderdelen:

 • Akte van levering: de notaris stelt de akte van levering op en zorgt voor de inschrijving van de akte bij het Kadaster.
 • Hypotheekakte: als je een hypotheek afsluit, moet deze worden vastgelegd in een hypotheekakte. De notaris stelt ook deze akte op en zorgt voor inschrijving bij het Kadaster.
 • Kadasterkosten: de notaris betaalt de kosten voor de inschrijving van de akten bij het Kadaster.
 • Onderzoekskosten: de notaris doet onderzoek naar de juridische status van de woning, zoals eigendomsgegevens en eventuele erfdienstbaarheden.

De gemiddelde tarieven voor notariskosten variëren. De totale kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van de aktes en het tarief dat de notaris hanteert. Het is daarom altijd verstandig om vooraf bij verschillende notarissen een offerte op te vragen. De prijzen kunnen namelijk sterk uiteenlopen. Over het algemeen liggen de kosten voor de akte van levering en de hypotheekakte samen tussen de €1000 en €1500. Kadasterkosten en onderzoekskosten komen hier nog bovenop.

4. Advies- en bemiddelingskosten: de kosten voor hypotheekadvies

Wanneer u een hypotheek afsluit, komt u vaak in aanraking met advies- en bemiddelingskosten. Dit zijn de kosten die u betaalt aan een hypotheekadviseur voor het geven van advies over welke hypotheek het beste past bij uw situatie en voor het bemiddelen tussen u en de hypotheekverstrekker. De hoogte van deze kosten kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van uw situatie en de tijd die de adviseur nodig heeft om u te adviseren en te bemiddelen.

Deze kosten worden vaak als volgt gespecificeerd:

 • Advieskosten: dit zijn de kosten voor het advies dat u krijgt over welke hypotheek het beste bij uw persoonlijke situatie past.
 • Bemiddelingskosten: dit zijn de kosten voor het daadwerkelijk afsluiten van de hypotheek, waarbij de adviseur bemiddelt tussen u en de hypotheekverstrekker.

Het is belangrijk om vooraf duidelijkheid te krijgen over de hoogte van deze kosten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

5. Taxatiekosten: het belang van een taxatierapport en de bijbehorende kosten

Een taxatierapport is een onafhankelijke waardebepaling van een woning of bedrijfspand. Dit rapport wordt opgesteld door een gecertificeerde taxateur en is van belang bij bijvoorbeeld de aan- of verkoop van een woning, het aanvragen van een hypotheek of het vaststellen van de WOZ-waarde. Het taxatierapport geeft een gedetailleerd overzicht van de staat van het pand, de ligging, de marktwaarde en andere relevante factoren die de waarde kunnen beïnvloeden.

De kosten voor een taxatierapport kunnen verschillen, afhankelijk van de taxateur en het soort rapport. Hieronder volgt een overzicht van de gemiddelde kosten die u kunt verwachten:

 • Standaard taxatierapport: rond de €300 tot €500
 • NWWI-gevalideerd taxatierapport: vanaf €450 tot €600
 • Extra kosten: voor spoedtaxaties of bijzondere objecten kan er een toeslag gevraagd worden

Het is raadzaam om voorafgaand aan de taxatie verschillende offertes aan te vragen bij taxateurs, zodat u een goed beeld krijgt van de kosten en de service die u kunt verwachten.

6. Bouwkundige keuring: de kosten en het nut van een bouwtechnische inspectie

Voordat u een huis koopt, is het verstandig om een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Een bouwtechnische inspectie geeft inzicht in de bouwkundige staat van de woning, eventuele gebreken en achterstallig onderhoud. De kosten van een bouwkundige keuring variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van de woning en de locatie. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €300 en €500.

Het nut van een bouwkundige keuring is groot. Zo kunt u met een bouwkundig rapport in de hand:

 • Onderhandelen over de prijs: eventuele gebreken kunnen reden zijn voor een lagere aankoopprijs.
 • Inzicht krijgen in toekomstige kosten: u weet wat u kunt verwachten aan onderhoud en kunt dit meenemen in uw budgetplanning.

Daarnaast kan een bouwkundige keuring een voorwaarde zijn voor het verkrijgen van een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie).

7. Afsluitkosten hypotheek: wat zijn het en hoeveel bedragen ze?

De afsluitkosten van een hypotheek zijn de kosten die je betaalt voor het afsluiten van een hypotheek. Deze kosten kunnen bestaan uit advieskosten, bemiddelingskosten, notariskosten, taxatiekosten en kosten voor een NHG-garantie. Het is belangrijk om deze kosten mee te nemen in de berekening van de totale kosten van de hypotheek, omdat ze een flinke hap uit je budget kunnen nemen.

De hoogte van de afsluitkosten verschilt per hypotheekverstrekker en kan afhankelijk zijn van de hoogte van de hypotheek. Gemiddeld liggen de afsluitkosten tussen de 1% en 2% van de hypotheeksom. Voor een hypotheek van €200.000,- betekent dit dat je tussen de €2.000,- en €4.000,- aan afsluitkosten kwijt kunt zijn. Let op: deze kosten zijn niet altijd aftrekbaar van de belasting, informeer hierover bij je hypotheekadviseur of belastingadviseur.

 • Advieskosten
 • Bemiddelingskosten
 • Notariskosten
 • Taxatiekosten
 • Kosten voor NHG-garantie

In dit artikel heb je gelezen wat de kosten zijn die komen kijken bij het kopen van een woning. Door deze kosten in de gaten te houden, kun je beter inschatten of het kopen van een eigen woning een reële stap voor je is. Het is daarnaast verstandig contact op te nemen met deskundige makelaars, zo kun je zeker zijn dat je goed geïnformeerd bent en de juiste stappen neemt bij het kopen van een woning.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost