Woonmaatschappij Woontrots zet honderdjarige huurder in de bloemetjes

Woontrots verrast honderdjarige huurder van woonmaatschappij Woontrots: er was geen huuropzegging voor de jubilaris. In plaats daarvan kreeg ze op vrijdagochtend 17 april een warme reception met bloemen, cadeaus en een heerlijk taartje. Woontrots, een vereniging voor professionele woningbemiddeling, geeft hier mee een prachtig voorbeeld van 100 jaar samenwonen in een veilige en comfortabele woning.

1. “Woonmaatschappij Woontrots viert honderdjarige huurder”

Onlangs vierde Woonmaatschappij Woontrots een bijzondere mijlpaal; hun huurder mevrouw Van Dijk bereikte de prachtige leeftijd van honderd jaar. Ter ere van deze speciale gebeurtenis organiseerde de woningcorporatie een klein feestje in haar wooncomplex.

Tijdens de viering werd mevrouw Van Dijk in het zonnetje gezet en ontving ze bloemen en felicitaties van zowel het personeel als medebewoners. Het volgende werd er door de directeur van Woontrots benoemd:

 • Bewondering voor haar lange leven en haar positieve instelling
 • Dankbaarheid voor haar jarenlange trouwe huurderschap

Tevens werd er teruggeblikt op de veranderingen die het wooncomplex en de buurt in de loop der jaren hebben ondergaan.

2. “Een eeuw oud en nog steeds actief als huurder”

Het is niet ongebruikelijk dat verhuurders te maken krijgen met oudere huurders. Echter, het is niet zo vaak dat een huurder een eeuw oud is en nog steeds actief en onafhankelijk woont. Dit is een bewijs dat leeftijd geen belemmering hoeft te zijn om zelfstandig te blijven wonen.

Deze ouderen brengen wel een aantal specifieke behoeften met zich mee waar verhuurders rekening mee moeten houden. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • Veiligheid: Zorg ervoor dat de woning veilig is en dat er geen losse tapijten of obstakels zijn waarover ze kunnen struikelen.
 • Toegankelijkheid: Een woning die rolstoelvriendelijk is of waar aanpassingen gedaan kunnen worden om de toegankelijkheid te vergroten.
 • Communicatie: Duidelijke communicatie is essentieel, zorg dat er altijd iemand bereikbaar is voor vragen of problemen.

3. “Feestelijke huldiging voor langdurige bewoner”

Op zaterdag 26 juni werd er een feestelijke huldiging georganiseerd voor mevrouw Jansen, die al 50 jaar in dezelfde woning woont. De buurtbewoners en de gemeente wilden haar op deze manier bedanken voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid bij de buurt.

Tijdens de huldiging waren er verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder:

 • Muzikale optredens van lokale artiesten
 • Een speech van de burgemeester, waarin hij mevrouw Jansen bedankte voor haar bijdrage aan de gemeenschap
 • Een buffet met hapjes en drankjes verzorgd door de buurtbewoners

Het was een geslaagde dag waarbij mevrouw Jansen in het zonnetje werd gezet en de banden binnen de gemeenschap nog verder werden versterkt.

4. “Woonmaatschappij zet trouwe huurder in het zonnetje”

Als blijk van waardering voor hun trouwe huurders heeft de woonmaatschappij een speciale actie op touw gezet. Huurders die al meer dan 25 jaar bij de woonmaatschappij huren, werden uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werden zij in het zonnetje gezet en ontvingen zij een presentje als dank voor hun loyaliteit.

Bovendien wordt er voor deze trouwe huurders extra aandacht besteed aan het onderhoud van hun woning. De volgende punten staan op de agenda:

 • Onderhoud aan de buitenkant van de woning, zoals schilderwerk en dakreparaties.
 • Vervanging van verouderde installaties, zoals cv-ketels of ventilatiesystemen.
 • Energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van dubbel glas of isolatie.

Op deze manier wil de woonmaatschappij haar waardering tonen en bijdragen aan het wooncomfort van haar trouwe huurders.

5. “Een bijzondere mijlpaal: 100 jaar en nog steeds thuis bij Woontrots”

In 2021 viert Woontrots een bijzondere mijlpaal: het honderdjarig bestaan van de organisatie. Al een eeuw lang biedt Woontrots kwalitatieve en betaalbare woningen aan haar bewoners. Het is een moment om stil te staan bij de geschiedenis en de toekomst van de organisatie, en om te vieren wat er allemaal bereikt is.

Door de jaren heen heeft Woontrots zich constant ontwikkeld en aangepast aan de veranderende behoeften van de bewoners. Zo zijn er diverse projecten opgezet om het wooncomfort te verbeteren, waaronder:

 • Renovatie van oude woningen
 • Realisatie van nieuwe, duurzame wooncomplexen
 • Uitbreiding van de wijkvoorzieningen

Dankzij deze inspanningen kunnen bewoners, ook na 100 jaar, nog steeds met trots zeggen dat ze thuis zijn bij Woontrots.

6. “Hulde aan de honderdjarige: Woontrots toont waardering”

Het is niet vaak dat iemand de leeftijd van honderd jaar bereikt. Daarom is het belangrijk om deze speciale mijlpaal te vieren en waardering te tonen voor de honderdjarige. Een van de manieren om dit te doen is door woontrots te tonen, oftewel trots te zijn op de plek waar de honderdjarige woont.

Hier zijn enkele manieren waarop woontrots kan worden getoond:

 • Organiseer een buurtfeest: Breng buren samen om de honderdjarige te eren en te vieren.
 • Maak een fotoboek: Verzamel foto’s van de honderdjarige door de jaren heen en geef dit als een speciaal cadeau.
 • Plaats een gedenkplaat: Installeer een gedenkplaat bij de ingang van het huis of appartementencomplex van de honderdjarige.

Het is belangrijk om de honderdjarige te laten zien dat zij gewaardeerd en gerespecteerd worden door hun gemeenschap.

7. “Een eeuw van herinneringen in een woning van Woontrots

Onze woningen van Woontrots zijn meer dan alleen een dak boven het hoofd. Ze zijn een plek waar generaties aan herinneringen worden gemaakt en gekoesterd. In de afgelopen eeuw hebben onze bewoners talloze momenten van geluk, liefde en saamhorigheid gedeeld binnen de muren van hun woning.

Hieronder volgt een lijst van bijzondere herinneringen die onze bewoners met ons hebben gedeeld:

 • Familiefeesten: Verjaardagen, jubilea en andere mijlpalen worden groots gevierd in onze woningen.
 • Geboorte van kinderen: Nieuw leven wordt verwelkomd en onze huizen zijn getuige van de eerste stappen en woorden.
 • Overwinningen: Van kleine persoonlijke successen tot grote professionele overwinningen, onze woningen zijn de plek waar deze worden gevierd.

De 100-jarige betrokkenheid van de huurder bij Woonmaatschappij Woontrots is een mooi voorbeeld van langdurige, trouwe betrokkenheid van huurders bij deze organisatie. Vandaag wilde Woontrots deze huurder speciale waardering geven. Woonmaatschappij Woontrots feliciteert de huurder met deze bijzondere verjaardag en wordt gezien als een voorbeeld van waardering en respect voor huurders.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost