Zonnepanelen verplicht vanaf 2025 voor gebouwen met hoge elektriciteitsafname

Vanaf 2025 zal het verplicht worden voor gebouwen met een hoge elektriciteitsafname om zonnepanelen aan te schaffen. Dit betekent dat zonnepanelen een eerste stap zijn in de toenemende invoering van hernieuwbare energiebronnen. In deze nieuwe regeling worden gebouwen met hoge elektriciteitsafname verplicht om zonnepanelen te plaatsen, waarmee zij hun energie in de toekomst volledig kunnen afkomstig uit hernieuwbare bronnen. In deze artikel zullen we deze nieuwe regeling verder onder de loep nemen.

1. Wat is er veranderd?

Met de komst van de technologische revolutie zijn er veel veranderingen opgetreden in de afgelopen jaren. De meeste ervan hebben direct invloed op het dagelijkse leven van mensen.

  Bijvoorbeeld:

 • We hebben betere en makkelijker te gebruiken communicatie middelen die ons in staat stellen boodschappen onmiddellijk over de hele wereld te verzenden.
 • Automatische processen waardoor u taken uitvoert veel sneller en eenvoudiger.
 • Online-activiteiten zoals online winkelen, online bankieren, enzovoort.

Mensen gebruiken digitale media en websites om informatie en nieuws te krijgen, zaken te verzenden en te ontvangen, boodschappen te doen, enzovoort. Dit alles heeft bijgedragen aan veranderingen in de wijze waarop mensen zaken doen, communiceren en informatie verzamelen.

2. Voordelen van verplichtstelling zonnepanelen

Energiebesparing
Het installeren en gebruiken van zonnepanelen helpt om energie te besparen. Deze energiebesparing kan op meerdere manieren worden bereikt. Ten eerste heeft het de mogelijkheid om stroom uit hernieuwbare energie te produceren. Hiermee kunnen gezinnen en bedrijven stroom gebruiken die afkomstig is uit zonlicht in plaats van uit traditionele energiebronnen, zoals gas of kolen. Dit leidt ertoe dat er minder energie wordt verbruikt wat resulteert in lagere energiekosten.

Ten tweede kunnen de panelen worden gebruikt om energie op te slaan. Door energie op te slaan bij hoge spanningen en weer terug te leveren op lagere momenten, kunnen mensen meer energie produceren. Dit stelt gezinnen en bedrijven in staat om energie te leveren als daarom wordt gevraagd door het energienetwerk. Hierdoor kunnen panelen ook worden verkocht aan het netwerk, wat leidt tot financiële voordelen voor de gebruiker.

 • Voert energieopwekking uit met hernieuwbare energiebronnen
 • Lagere energiekosten door minder energieverbruik
 • Energie kan worden opgeslagen en gebruikt wanneer nodig
 • Bedrijven en gezinnen kunnen energie verkopen aan het energienetwerk

3. Uitvoering verplichtstelling vanaf 2025

De verplichtstelling van energiemetingen in vastgoedgebouwen heeft als doel het energiegebruik van woningen te verbeteren. De verplichtstelling zal plaatsvinden in twee fasen. De eerste fase zal in 2022 van start gaan. Vanaf 2025 zal de tweede fase van de verplichtstelling opgelegd worden:

 • Woningen waarvan de bouwaanvraag is ingediend voor 2021 zullen vanaf 2025 verplicht worden uitgerust met een energiemeter.
 • Bestaande woningen die na 2022 gebouwd of gerenoveerd worden, moeten uitgerust worden met energiemeting.

Vanaf het moment dat de verplichtstelling van kracht is, zal de eigenaar of huurder van een gebouw minstens één keer per jaar de verzamelde energiegegevens aan de overheid verstrekken. Deze verstrekte gegevens kunnen gebruikt worden om verdere energievoorzieningen te plannen. Ook worden de gegevens gebruikt om ontwikkelaars een energie label toe te kennen aan hun woning, waardoor deze aantrekkelijker zullen zijn voor huurders en kopers.

4. Valkuilen bij verplichting van zonnepanelen

Het installeren van zonnepanelen in een woning kan een aantal effectieve oplossingen bieden, maar er zijn ook valkuilen verbonden aan een verplichting ervan. De meest voorkomende zijn:

 • Hoge kosten upfront. Indien het gebouw niet bijgewerkt is om aan de energienormen te voldoen, kan de manier waarop zonnepanelen worden geïnstalleerd, kostbaar en tijdrovend zijn.
 • Een lage bekabelingsfiabiliteit. Aangezien de zonnepanelen in serie geschakeld worden, wordt de elektriciteitsproductie in het gebouw niet altijd optimaal. Hierdoor zal er mogelijk gelekte energie optreden, wat leidt tot een verlies aan energie.
 • Hoge onderhoudskosten. Basisonderhoudsactiviteiten, zoals het schoonmaken van de zonnepanelen, moeten elk jaar worden uitgevoerd om een optimaal rendement te behouden. De kosten voor onderhoud (huur, stroom, personeel) kunnen in veel gevallen hoog zijn.

Daarnaast is het belangrijk om in gedachten te houden dat wanneer er schommelingen zijn in lokale energieprijzen, het rendement van zonnepanelen hier door beïnvloed kan worden. Daarom is het verstandig om eerst onderzoek te doen naar de gevolgen van verplichte zonnepanelen voordat er investeringen worden gedaan.

De Zonnepanelen-verplichting voor gebouwen met een hoge elektriciteitsafname is slechts het begin van een duurzame toekomst. Om mondiale klimaatproblemen het hoofd te bieden, zal er een verdere aanpak van energiegebruik nodig zijn. Als we allemaal samenwerken en onze schouders eronder zetten, kunnen we een verschil maken. Laten we samen de klus klaren!

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost